Hur många mil behövs för att få tjänstebil?

Fråga:

Finns det någon nedre gräns för möjligheten att ha tjänstebil? Finns det något hinder för företaget att betala drivmedel? Värderar företaget bilförmån respektive drivmedel olika som löneförmån?

Svar

Nej, det finns inget generellt krav att man måste uppnå en viss nedre gräns för antalet tjänstemil för att få tjänstebil. Det är helt och fullt en förhandlingsfråga mellan arbetsgivaren och den anställde. Men självklart, ju mer man kör i tjänsten, desto mer motiverat kan det vara att arbetsgivaren håller med tjänstebil.

Vi rekommenderar då att arbetsgivaren står för den totala drivmedelskostnaden mot att den anställda får skatta för privatmilen.