Hur förmånsbeskattas en handikapputrustad bil?

Fråga:

Jag har rätt att dra av den faktiska kostnaden för användandet av bil i tjänsten på grund av handikappersättning.

Nu har jag tjänstebil, kan jag dra av förmånen enl. ovan?

Svar

Anordningar i bilar som utgör hjälpmedel vid sjukdom eller handikapp hos den anställda anses inte innebära extrautrustning och ska därför inte påverka förmånsbeskattningen.