Hur blir jag medlem i en a-kassa?

Svar

Du väljer själv vilken a-kassa du vill tillhöra och vara medlem hos. A-kassans avgift faktureras separat.

Det finns 24 a-kassor i Sverige. Hitta din a-kassa här: https://www.sverigesakassor.se/for-arbetssokande/hitta-din-akassa/