Bilförmånsvärde

Fråga:

Reducerat förmånsvärde av bil

Hur går jag tillväga för att ansöka om reducerat förmånsvärde av bil?

Svar

Det är inte du utan din arbetsgivare som ska nedsätta bilförmånsvärdet till 75 procent. Något beslut från skattemyndigheten behövs inte. Det gäller dock att tillse att du under kalenderåret i tjänsten kör minst 3 000 mil. I annat fall kan du och arbetsgivaren retroaktivt drabbas av extra skatt och sociala kostnader på nedsatta 25 procent.