Sjuklön – Provanställning

Fråga:

Får jag sjuklön vid provanställning?

Jag har varit sjukskriven i drygt en månad från mitt jobb, de fjorton första dagarna ska arbetsgivaren betala 80 procent av den beräknade årsinkomsten och sedan ska försäkringskassan betala för resterande delen. Hur är det om man under de fjorton första dagarna är provanställd? Kan man "kräva" att arbetsgivaren betalar ut sjuklön vid provanställning?

Svar

När man är sjukskriven under en provanställning krävs det att man antingen är tillsvidareanställd eller visstidsanställd och har arbetat minst en månad för att ha rätt till sjuklön. I ditt fall då det rör sig om en provanställning som har varat längre tid än en månad gäller sjuklönereglerna fullt ut.