Får jag sjuklön vid provanställning?

Fråga:

Jag har varit sjukskriven i drygt en månad från mitt jobb, de fjorton första dagarna ska arbetsgivaren betala 80 procent av den beräknade årsinkomsten och sedan ska försäkringskassan betala för resterande delen. Hur är det om man under de fjorton första dagarna är provanställd? Kan man "kräva" att arbetsgivaren betalar ut sjuklön eller vilka villkor gäller?

Svar

För att få sjuklön krävs att man antingen är tillsvidareanställd eller under en visstidsanställning har arbetat minst en månad. I ditt fall då det rör sig om en provanställning som har varat längre tid än en månad gäller sjuklönereglerna fullt ut.