Förmånsbil föräldraledig

Fråga:

Får jag behålla min förmånsbil vid föräldraledighet?

Vad händer med min förmånsbil när jag blir föräldraledig i 1,5 år? Har jag rätt att behålla tjänstebilen även vid föräldraledighet?

Svar

Det finns inte några skattemässiga regler kring vad som gäller med förmånsbil under föräldraledighet. Eftersom anställningen består beräknas bilförmånen på normalt sätt. Enda skillnaden är att preliminärskatteavdrag inte kan göras då det inte finns någon kontant lön att göra avdraget mot.

En annan sak är om din arbetsgivare tillåter dig att behålla din tjänstebil vid föräldraledighet. Han kan nämligen omreglera tjänstebilsnyttjandet under denna tid.