Får jag behålla tjänstebilen när jag är föräldraledig?

Fråga:

Vad händer med min tjänstebil när jag blir föräldraledig 1,5 år?

Svar

Det finns inte några skattemässiga regler om detta. Eftersom anställningen består beräknas bilförmånen på normalt sätt. Enda skillnaden är att preliminärskatteavdrag inte kan göras då det inte finns någon kontant lön att göra avdraget mot.

En annan sak är om din arbetsgivare tillåter dig att behålla bilen. Han kan nämligen omreglera tjänstebilsnyttjandet under denna tid.