Ny karensdag

Fråga:

När blir det ny karensdag?

Jag har varit sjukskriven i fem dagar. Jag återkom och arbetade i tre dagar, därefter blev jag återigen sjuk och borta från arbetet. Min arbetsgivare drog en karensdag för såväl den första som andra sjukskrivningsperioden. När blir det ny karensdag? Har min arbetsgivare gjort rätt?

Svar

Om den anställde insjuknar inom fem dagar från det att den tidigare sjukperioden avslutats betraktas den nya sjukperioden som en fortsättning på tidigare sjukperiod när det gäller karensdag och sjuklöneperiod. Någon ny karensdag ska du därför inte drabbas av, alltså har din arbetsgivare i detta fall gjort fel.