Parallellimport

Fråga:

Är parallellimport tillåten?

Vad gäller egentligen vid parallellimport och varumärkesrätt? Jag driver enskild firma och säljer produkter till bilfirmor. En speciell produkt importerar jag från USA. Den tillverkas av en kanadensisk firma. En annan svensk firma köper produkten direkt från den kanadensiska tillverkaren och kräver ensamrätt till varumärket på den svenska marknaden. Den kanadensiska tillverkaren har nu tvingat min USA-firma att upphöra med export till mig. Det märkliga är att Kanada-firman och USA-firman har två helt olika namn på produkten. Inte ens två bokstäver är samma. Jag har genom kontakter möjlighet att köpa USA-produkten på den öppna marknaden i USA. Och min kontakt exporterar sen till mig. Det blir naturligtvis lite mindre marginal, men den räcker.

Kan den andra svenska importören hindra mig att sälja min produkt i Sverige trots att produkterna har helt olika icke sammanblandbara namn? Jag använder svenska etiketter och tänker för säkerhets skull modifiera det amerikanska ursprungsnamnet till annat. Den andra svenska firman vägrar samarbeta.

Svar

Så kallad parallellimport som sådan är inte förbjuden. Det finns inga juridiska hinder för handel med själva produkterna, däremot begränsningar under vilket varumärke produkterna får säljas, då varumärkesinnehavaren har ensamrätt till varumärket. Det är bara tillåtet att utan varumärkesinnehavarens godkännande sälja produkterna under det ursprungliga varumärket om varorna från början sålts inom EU.

Varumärket konsumeras (utsläcks) om varan är tillverkad och/eller satt på marknaden inom EU/EES-området och parallellimporten är fri (om en vara kommer ut olagligt i form av piratkopior kan däremot varumärkesinnehavarens ensamrätt aldrig konsumeras).

I ditt fall sker importen från USA varför varumärket inte konsumeras. Under förutsättning att varumärket (grafiskt, registrerat eller inarbetat) inte kommer att ha likheter med den kanadensiska produkten och om inte heller något annat materialrättsligt hinder (t.ex. patent) föreligger, så skulle import ändå vara möjlig, utan att den kan beivras.