Säljarnas kongress 2024

Dag lördag 27 april 2024

Tid 10:00-16:00

Plats Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen

Kongressen, som hålls varje år, är förbundets högsta beslutande organ. Här träffas ombud från avdelningarna och beslutar om Säljarnas verksamhet, ekonomi, väljer förbundsstyrelse med mera. Ombuden väljs på avdelningarnas årsmöten.

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen, men har då inte rätt att delta i diskussionerna och har inte heller rösträtt.

Föredragningslista med tillhörande dokument kommer att skickas ut till ombuden senast fyra veckor före kongressen.

Agendan:

Kongressen börjar kl. 10.00, på Clarion Hotel Stockholm (ringvägen), där även kansliet kommer att vara närvarande. Innan kongressen börjar kommer det serveras kaffe och smörgås. 

Mötet kommer hållas enligt Föredragslistan och kommer senare att avbrytas för lunch. På eftermiddagen serveras kaffe och fika.

Avslutningen av dagen är planerad till kl. 16.00.

Vänligen meddela om du har några allergier.

Anmäl dig senast den 14/4 2024!