Säljarnas Kongress 2023

Dag lördag 6 maj 2023

Tid 10.30-15.00

Plats Ersta Konferens & Hotell

Kongressen, som hålls varje år, är förbundets högsta beslutande organ. Här träffas ombud från avdelningarna och beslutar om Säljarnas verksamhet, ekonomi, väljer förbundsstyrelse med mera. Ombuden väljs på avdelningarnas årsmöten.

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen, men har då inte rätt att delta i diskussionerna och har inte heller rösträtt.

Föredragningslista med tillhörande dokument kommer att skickas ut till ombuden senast fyra veckor före kongressen.

Vi bjuder på lunch! Vänligen meddela om du har några allergier.

Anmäl dig senast den 10/4 2023!

Asset 35