Säljarnas kongress 2022

Dag lördag 11 juni 2022

Tid 10.30-15.00

Plats Ersta konferens & hotell Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm

Årets kongress kommer att hållas den 11 juni (OBS! nytt datum). Mer info kommer. 

Kongressen, som hålls varje år, är förbundets högsta beslutande organ. Här träffas ombud från avdelningarna och beslutar om Säljarnas verksamhet, ekonomi, väljer förbundsstyrelse med mera. Ombuden väljs på avdelningarnas årsmöten.

Alla medlemmar har rätt att närvara på kongressen, men har då inte rätt att delta i diskussionerna och har inte heller rösträtt.

Föredragningslista med tillhörande dokument kommer att skickas ut till ombuden senast fyra veckor före kongressen.

Asset 35