Referral sales summit 2022

Dag torsdag 17 november 2022

Tid 08:00 - 12:00

Plats Oscarsteatern

Jonas Olofsson, VD Adviser Partner och Alexander Slotte, VD Top of heart.

Hur du säljer fortare, säkrare och till högre marginal med referensförsäljning!

Hur tacklar man en ökande konkurrens som försäljare?

Om det är något som är säkert så är det att konkurrensen aldrig har varit högre än vad den är idag. I princip alla branscher så finns det många konkurrenter. Många andra företag som också kan erbjuda mer eller mindre perfekta lösningar till liknande pris som vårt eget företag kan göra. Livet som försäljare är roligt, utmanande och…konkurrensutsatt!

Inom försäljning kommer det och går trender. I slutet av dagen sker försäljning människor emellan och människor har antagligen förändrats mindre de sista 100 åren än vad vi tror eller vill erkänna. Men en sak som fortfarande är helt avgörande när affärer görs människor emellan är…relationer!

Seminariet som är tre timmar, innehåller teorin bakom, ”The Why”, inom referensförsäljning, men också en praktisk workshop där alla ”vad” och ”hur” gås igenom så att alla deltagare, kan lämna seminariet med en praktisk guide för referensförsäljning som omedelbart kan sättas i bruk. Konkreta sätt att påbörja referensförsäljning och på så sätt, sälja mer än vad man gjort förut! Referensförsäljning kommer att ge nya, lönsamma affärer.

Alla deltagare av seminariet erhåller en konkret manual i ämnet med förslag på manus, förhållningssätt och praktiska ”how to” för att implementera metodiken för referensförsäljning på sitt företag, sin säljavdelning eller för sig själv.