Framgångsrika säljmöten

Dag fredag 27 maj 2022

Tid 08.30-09.30

Plats Digitalt

Vad gör toppsäljare annorlunda i säljmötena?
Efter att ha analyserat över 1 000 säljmöten utförda av cirka 200 säljare i olika branscher under de senaste åren är Leonardo Johansson säker på att han hittat svaret på frågan. I denna utbildning går han bl.a. igenom: 

  • Hur startar och avslutar man ett möte för högsta möjliga hitrate?
  • Hur balanserar man sin behovsanalys med ett rådgivande mindset?
  • Hur ser den vinnande mötesstrukturen ut som de flesta säljare, oavsett bransch, kan följa för att öka sin försäljning?

Dessa frågor och många fler besvarar vi i vår nästa öppna digitala utbildning.