Lön

Vad betyder provisionslön på din arbetsplats?

2018/03/08

A conto, tantiem, bonus och provision. Det är lätt att känna sig vilsen bland alla begrep. Har du koll på vad som står i ditt anställningsavtal – och vad betyder provisionslön? I det här blogginlägget reder vi ut de olika begreppen kring rörlig lön!

5 olika tolkningar av rörlig lön

1. Provision

Vad betyder egentligen provision? Den här formen av ersättning baseras på din prestation – det vill säga hur mycket du har sålt i enheter (tjänster och produkter) eller kronor. Hur provisionen ska beräknas bestäms på förhand och är ofta knutet till det individuella resultatet. Här har du som anställd en ovillkorlig rätt till lönen så länge villkoren är uppfyllda. Många upplägg som kallas för ”bonus” är i själva verket provision fördelat på kvartal, halvår eller helår. Det klassas som provision när det är något säljaren ”kan räkna med” att få så länge vissa villkor uppfylls.

2. Övertidstillägg

Rörlig lön omfattar all lön som inte är förhandsbestämd utan bunden av villkor som uppfylls i olika utsträckningar. Därför passar övertidstillägg också in under kategorin. Du kan inte på förhand veta när du ska jobba övertid eller hur länge.

3. A conto

A conto är provision som betalas ut i förskott, därefter görs en avstämning (månadsvis eller på årsbasis) mot hur mycket du faktiskt har sålt. Om det inte gör det kan du bli återbetalningsskyldig eller så ökar summan, beroende på hur mycket du har sålt.

4. Diskretionär bonus

Bonus är på samma sätt som provision ett formellt belopp som räknats ut i förväg. Till skillnad från provision kan bonus ofta – men inte nödvändigtvis – baseras på hela verksamhetens resultat. Bonus betalas vanligen ut års-, halvårs- eller kvartalsvis. Det är en diskretionär bonus, vilket betyder att arbetsgivaren själv kan avgöra om den ska betalas ut eller inte. Den enskilde säljaren kan alltså inte – oavsett sitt eget resultat – ha en förväntan på att bonus kommer betalas ut. Om utbetalning av bonus sker baserat på säljarens eget resultat enligt en förutbestämd beräkningsmetod är det ingen riktigt bonus, utan snarare ordinarie avtalad lön enligt avtal. Som till exempel provision.

5. Gratifikation

Gratifikation liknar bonus, då det är något någonting som betalat ut diskretionärt och utöver den ordinarie lönen. Till skillnad från bonus är är gratifikation inte framräknat eller baserat på verksamhetens resultat. Det är snarare en godtycklig klumpsumma som betalas ut för att visa de anställda uppskattning, till exempel till jul!

6. Tantiem

Tantiem är en bonus som refererar till en extra ersättning som utbetalas utöver den vanliga tantiemen. Det är en form av bonus som belönar företagsledare eller aktieägare för särskilt framstående prestationer eller överträffande av uppsatta mål. Tantiembonusen kan vara baserad på olika kriterier, såsom företagets vinsttillväxt, marknadsandelar, försäljningsresultat eller andra strategiska mål.

Funderar du på att skaffa a-kassa? I guiden “Säljarnas guide till a-kassa och fackförbund” går vi igenom fördelarna!