Uppdrag: Få affären i hamn

2015/03/26 • Carina Järvenhag

Mattias Lind har ett något annorlunda säljjobb. Som skeppsmäklare är han mellanhand i ett enormt logistiksystem till havs. Målet är att se till att rätt laster fraktas på rätt fartyg till ett lämpligt pris.

En lång rad tunga ryska lastbilar lämnar just ett fartyg i Frihamnen i Stockholm. Skeppsmäklaren Mattias Lind kommer ut på lastkajen vid Magasin 2 och visar vägen in till kontoret på Ivar Lundh & Co. Kontorsrummen andas exklusiv herrklubb med mörka träslag, skinnmöbler och marina detaljer. Ivar Lundh är en av de äldsta mäklarfirmorna inom svensk sjöfart med en drygt 100-årig historia.

På frågan varför man väljer ett så ovanligt yrke som skeppsmäklare säger Mattias Lind att en viktig anledning är att han är uppvuxen på Landsort i Stockholms södra skärgård.

– Jag utbildade mig faktiskt först till sjökapten, men jag upptäckte att jag inte trivdes med att tillbringa så långa perioder ute till havs. Något som jag känner ännu tydligare nu när jag har bildat familj. Som skeppsmäklare trivs jag däremot väldigt bra eftersom det fortfarande finns en maritim anknytning, men jag får vara kvar i hamn, säger han.

Mattias Lind har varit anställd på Ivar Lundh & Co sedan 2007 och arbetar med »dry cargo«. Enkelt uttryckt ser han till att torra laster, som kan vara allt från skogsprodukter till stål, hittar ett lämpligt fartyg som kan frakta dem till rätt hamn, till rätt pris. Omvänt kan det handla om att hjälpa en redare som letar efter en lämplig last till sitt fartyg.

Man skiljer mäklare som jobbar med »dry cargo« från mäklare inriktade på tank, vilket handlar om oljetransporter. Ivar Lundh & Co sysslar med bådadera. Dessutom förmedlar man kontakter mellan säljare och köpare av fartyg samt är agent för 900 fartyg som anlöper en rad svenska hamnar varje år. 

– Mitt jobb är att fungera som en mellanhand mellan redarna och lastägarna. I dag fick jag till exempel samtal från en kund som ville ha en last sopor fraktade från Glasgow. Då ringer jag runt till några redarkontakter för att höra om de är intresserade av lasten och får så småningom in ett antal offerter som lastägaren kan ta ställning till.

Men en seriös skeppsmäklare förmedlar inte bara offerterna, utan tar en aktiv del i kalkylerna och kommer med egna råd och rekommendationer.

– Om jag skulle förmedla oseriösa bud eller inte ta ansvar för affären ända tills lasten var i hamn skulle jag inte ha något kontaktnät längre. Den mäklare som arbetar enligt principen »fix and forget« blir inte långvarig i branschen. Mitt mål är att båda parter ska vara nöjda i slutänden, säger Mattias.

Skeppsmäkleri är en traditionell bransch och telefonen är fortfarande ett viktigt arbetsredskap, även om många affärer i dag görs via e-post. Mattias Lind berättar att det var först nyligen som de gjorde sig av med faxen.

– Mycket av arbetet görs via telefon och det var jobbigt till en början. Jag tyckte att hela rummet lyssnade när jag skulle prata engelska. I dag är engelskan bättre och jag är säkrare i min roll.

Social kompetens är nämligen mycket viktigt för en skeppsmäklare. Flotta middagar, de så kallade ship broker’s dinner, arrangeras ett antal gånger per år. Ofta förväntas också att mäklaren tar ut sina kunder på »wining and dining«.

– Vi har många sociala aktiviteter, både internationellt och i Stockholmsföreningen för skeppsmäklare. För att överleva i jobbet måste du hela tiden underhålla dina sociala relationer. Jag minns hur nervös jag var på min första stora skeppsmäklarmiddag, men det var bara att ta ett djupt andetag och börja mingla. Efter ett tag blir man något av en kameleont med sina olika kunder, eftersom man vet vad var och en gillar.

En skeppsmäklare arbetar på kommission, som i Mattias Linds fall består av en viss procent av lasten. Den fasta lönen är relativt låg, men när det gäller stora eller värdefulla laster kan en mäklare tjäna ett par hundra tusen kronor på en enda last. Mest pengar finns inom frakter på tankers, eftersom det handlar om så stora båtar.

– Utmaningen är att jag måste dra in min egen lön, säger Mattias. Samtidigt är det ett väldigt fritt jobb. Så länge jag gör tillräckligt med goda affärer är det jag som bestämmer vad jag ska göra, vilka jag ska träffa och vart jag ska åka.

Skeppsmäkleri är även traditionellt såtillvida att verksamheten bygger på manliga nätverk. Bara en av tio mäklare är kvinnor. Men på Ivar Lundh finns Hanna Vendin som just har börjat arbeta som skeppsmäklare.

– Just nu hjälper jag Mattias och försöker lära mig så mycket som möjligt. Det svåraste som ny skeppsmäklare är att få ihop tillräckligt många egna kontakter. Det som lockar mig med jobbet är att få vara en del av en helt fantastisk logistikkedja – samtidigt som du träffar en massa roliga människor, säger hon.

På frågan hur det är att vara kvinna i ett så mansdominerat yrke skrattar hon lite och säger att hon redan har arbetet som fartygsagent i några år och då gäller det att ha skinn på näsan.

– Man får vara beredd på en del råa skämt när man som enda kvinna går ombord på en rysk båt som legat ute till havs i några veckor. Vid den senaste skeppsredarmiddagen var vi 13 kvinnor bland 130 deltagare. Det ger dock fördelen att lättare bli igenkänd bland de övriga gästerna, säger Hanna Vendin.

Det här gör en skeppsmäklare

Skeppsmäklare är en term som rymmer flera olika yrkeskategorier, med fyra huvudinriktningar.

• Befraktningsmäklaren sköter kontakter mellan redare och befraktare (de som äger lasterna).

• Fartygsagenter agerar ombud för fartyget och befälhavaren och sköter allt det praktiska som rör anlöpet till hamnen.

• Linjeagenten skaffar och bokar själva lasterna till rederiet eller fartyget.

• Köp- och försäljningsmäklaren, som ofta benämns Sale & Purchase broker eller enbart S&P broker, har till uppgift att förmedla affärer mellan säljare och köpare av fartyg.