Lön

Tips inför lönesamtalet

2024/05/13

Lönesamtalet är ett viktigt tillfälle att påverka din lön. Det ger en tydlig avstämning med chefen om hur ditt arbete värderas och vilken löneutveckling du kan förvänta dig. Vi har tagit fram en lista på sju bra tips inför lönesamtalet.

Hur kan man förbereda sig inför lönesamtalet?

Genom att förbereda sig inför lönesamtalet och använda rätt strategier kan du öka du dina chanser att förstå och förbättra din lön. Ett välstrukturerat samtal hjälper dig att skapa en konstruktiv dialog och lägga grunden för en positiv löneutveckling.

1. Förstå bedömningsgrunderna för din lön

Inför ditt lönesamtal är det viktigt att du förstår hur löner bestäms på din arbetsplats. Ta reda på vilka kriterier och vilken lönepraxis som gäller, och hur dessa relaterar till ditt arbete och de övergripande målen för verksamheten.

2. Analysera tidigare lönesamtal och utvecklingssamtal

Reflektera över ditt senaste lönesamtal och utvecklingssamtal. Vilka mål sattes och hur har du uppnått dessa? Notera vilka arbetsuppgifter som har förändrats och hur dina insatser har bidragit till att nå verksamhetens mål. Ta fram specifika exempel som stödjer din prestation.

3. Diskutera löner med kollegor

Samtala med dina kollegor om era löner. Detta kan ge er en bättre förståelse för lönespann och förbereda er gemensamt inför era lönesamtal.

4. Jämför din lön med lönestatistiken

Gå igenom aktuell lönestatistik för att se hur din lön står sig jämfört med andra i liknande positioner. Detta kan ge dig en starkare utgångspunkt för diskussion om lönejusteringar.

5. Strukturera dina argument

Skriv ner och strukturera dina argument inför lönesamtalet. Det hjälper dig att hålla fokus under samtalet. Genom att ha en klar och välorganiserad lista över dina framsteg och bidrag kan du tydligt visa på ditt värde och varför du förtjänar en lönejustering.

6. Överväg förmåner utöver lön

Tänk på att löneförhandlingar också kan inkludera andra förmåner, som till exempel flexibla arbetstider eller extra semesterdagar. Ta reda på vilka förmåner som kan vara aktuella för dig genom att kontakta din fackförening.

7. Ta hjälp av Säljarnas professionella lönecoacher

Innan din löneförhandling kan våra erfarna jurister ge dig värdefulla råd och verktyg för att stärka dina argument. Vi erbjuder en timmes kostnadsfri karriär- och lönecoachning för medlemmar så att du får bästa möjliga stöd inför samtalet.

4 saker att undvika under ditt lönesamtal

Under ett lönesamtal är det viktigt att hålla en professionell ton och att undvika vissa ämnen som kan skada förhandlingen eller din relation till arbetsgivaren. Genom att vara medveten om vilka fallgropar du bör undvika, kan du säkerställa att samtalet förblir konstruktivt och fokuserat på dina prestationer och värdet du tillför företaget.

1. Personliga finansiella bekymmer

Det är viktigt att undvika att diskutera din personliga ekonomi under lönesamtalet. Arbetsgivaren har inget juridiskt eller moraliskt ansvar för att hantera dina privata finansiella frågor. Att försöka motivera en löneförhöjning med din egen ekonomiska situation kan uppfattas som oprofessionellt och är sällan ett framgångsrikt argument.

2. Referenser till tidigare lönehöjningar

Referenser till tidigare små löneökningar bör undvikas. Att argumentera för en högre löneförhöjning baserat på det du fick förra året kan te sig irrelevant, eftersom lönejusteringar bör baseras på dina prestationer och marknadsvärdet av din position under det aktuella året, inte historiska ökningar.

3. Jämförelse med kollegor

Att nämna att andra kollegor har fått högre löneökningar kan skapa en negativ stämning och är sällan till hjälp för din egen förhandlingsposition. Det är bättre att fokusera på dina egna meriter, prestationer och det värde du tillför företaget.

4. Hot om att lämna företaget

Att uttrycka hot om att lämna jobbet om du inte får en specifik löneökning kan skada din relation med arbetsgivaren och underminera din framtid på företaget. Det är mer effektivt att hålla samtalet professionellt och fokusera på sakliga skäl till varför en löneförhöjning är berättigad. Om du känner att du måste söka andra jobbalternativ, bör det hanteras diskret och separat från lönediskussionen.

Vanliga frågor & svar

Är lönesamtal frivilligt?

Lönesamtal kan vara både frivilliga och obligatoriska, beroende på arbetsplatsen och eventuella avtal. På vissa arbetsplatser är lönesamtal en del av en standardiserad lönepolicy eller kollektivavtal, vilket gör dem obligatoriska för både chefer och medarbetare.

När brukar man ha lönesamtal?

Man brukar ha lönesamtal en gång per år, ofta i samband med företagets årliga löneöversyn eller löneförhandling. Många arbetsgivare schemalägger lönesamtal i samband med företagets budgetplanering, vilket ofta innebär att samtalen äger rum under det första eller andra kvartalet

Hur mycket är rimligt att begära i löneökning?

Generellt sett ligger en löneökning ofta mellan 2-4 %. Det är dock svårt att fastställa exakt vad som utgör en bra löneökning, eftersom det beror på flera faktorer som bransch, arbetsgivare, samt din kompetens och prestation.