Ta nästa steg – bli försäljningschef

2013/05/14

r du säljaren som månad efter månad, år efter år, presenterar det bästa säljresultatet? Den som jobbar när andra är lediga och den på företaget som alla ser upp till. Då är du den självklara kandidaten till jobbet som försäljningschef. Eller?

Många förknippar en framtida försäljningschef med den som dragit in flest affärer och som kontinuerligt överträffar budgeten. Men bara för att du ligger i framkant som säljare betyder det inte att du automatiskt är en optimal försäljningschef. Tvärtom.

En duktig försäljningschef är istället någon som kan motivera sitt team till att skapa resultat, du vet vad som krävs för att lyckas och du har självinsikt nog för att se dina egna svagheter och du har kompetens för att bearbeta dem.

Förstå mig rätt. Att ha en bakgrund som duktig säljare är självklart positivt. Du förstår säljprocesser och vet hur man skapar resultat. Men som chef ska du också vara duktig på att coacha och motivera andra. Du ska också ansvara för rekryteringen till säljteamet. Dessutom är en försäljningschef ofta en del av ledningsgruppen, vilket innebär att du måste ta fram strategier och handlingsplaner som ska leda till att nå företagets övergripande mål.

Så. Hur ska du jobba för att ta steget till att bli försäljningschef? Först måste du rannsaka dig själv. Som jag nämnt är det andra attribut som gäller för en försäljningschef än en säljare. Ställ dig frågan: Har jag de egenskaper och kunskaper som krävs för att vara chef? Är jag en social »people person« som kan ta olika personligheter och gillar utmaningen att arbeta med människor? Tänk på att en av dina viktigaste uppgifter är att motivera och driva ditt team framåt. Det gäller att du vet hur du ska jobba med säljarna för att nå era mål.

Om du har som mål att bli försäljningschef, sätt en långsiktig plan på hur du ska uppnå det. Vad behöver du utveckla för att nå målet? Det handlar mycket om att identifiera de komponenter som behövs och under din karriär träna, träna och åter träna. Punktinsatser, som många utbildningar och kurser bygger på, kan vara svåra att omsätta i verkligheten. För att träningen ska ge resultat gäller kontinuitet och målmedvetenhet.

Ibland kan det vara svårt att övertyga chefen om att du vill ha kontinuerlig träning. För helt gratis är det ju inte. Då är en erfaren mentor ett bra alternativ, som en key account manager eller en utomstående försäljningschef. Då kan du på ett personligt och nära plan ventilera dina tankar och få konkret feedback från någon som sitter med ovärderlig erfarenhet och kunskap.

Och slutligen. Kom ihåg. En säljare är en specialistfunktion, en chef är en generalistposition.

Tre tips:

  1. Du måste kunna coacha andra och motivera ditt team till att skapa resultat.
  2. Du ska kunna ta fram strategier som leder verksamheten framåt.
  3. Du ska vara bra på att läsa och ta människor, för att också kunna rekrytera bra personal.