Utbildning

Studieledighet

2022/10/07

Funderar du på studier i höst eller vår? I så fall ska du tänka på att ansöka om ledigt i tid eftersom arbetsgivaren kan skjuta upp din studieledighet.

När har man rätt till studieledighet?

Du har rätt till studieledighet förutsatt att du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din studieledighet under högst sex månader om du valt en kurs som varar längre än två veckor. Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheten ännu längre måste man han eller hon förhandla med facket.

Tjänstledig för studier – Vad gäller?

Du har rätt att vara tjänstledig för studier under hela tiden som du studerar. Studierna kan vara korta eller flera år långa. Enligt studiehetslagen kan du studera på del- halv- eller heltid. 

Lön under studier

Under studieledighet får man normalt ingen lön. Men du kan förstås försöka komma överens med din arbetsgivare om att få betalt om studierna är av nytta för ditt jobb. Utbildningen du väljer ska ha någon form av kursplan. Rena självstudier berättigar inte till ledighet, men även korrespondenskurser eller webbaserade kurser får man ledigt för.

Avbryta studieledighet

Du har rätt att avbryta din studieledighet i förtid och börja arbeta igen, men arbetsgivaren kan skjuta upp återgången till arbete i en månad om ledigheten pågått över ett år, och i två veckor om ledigheten varit kortare.