Digitalisering

Åtta AI-verktyg som ger dig koll på dina digitala anteckningar

2023/05/11

Att ta effektiva och lättförståeliga digitala anteckningar och sen hitta dem igen kan vara en utmaning. Här listar vi åtta AI-verktyg som hjälper dig effektivisera processen av dina anteckningstaggningar och som förhoppningsvis ger dig mindre huvudvärk och ökad produktivitet!

I dagens snabba tempo och ständiga informationsöverflöd kan det vara svårt att hålla reda på allt. Att ta effektiva och lättförståeliga digitala anteckningar är därför viktigt för att kunna organisera sin dag och få saker gjorda. Men det kan vara en utmaning för många att skapa tydliga och lättlästa anteckningar. Lyckligtvis finns det nu AI-baserade verktyg som kan hjälpa till att effektivisera processen och maximera produktiviteten.

Här får du åtta av de mest användbara AI-verktygen för effektiv anteckningstaggning!

  1. Notion – En AI-baserad plattform för att skapa strukturerade och samarbetande anteckningar. (https://notion.so/), baserat i USA.
  2. ZoomInfo – En AI-baserad plattform för att samla in och organisera företagsdata och använda det för effektivare anteckningstagning. (https://try.zoominfo.com/), baserat i USA.
  3. MeetGeek – En AI-baserad plattform för att ta anteckningar och samarbeta med andra i realtid. (https://meetgeek.io/), baserat i USA.
  4. Momentum – En AI-baserad plattform för att organisera och ta anteckningar för team och företag. (https://momentum.io/), baserat i USA.
  5. Sembly – En AI-baserad plattform för att sammanställa och organisera anteckningar från olika källor. (https://sembly.ai/), baserat i USA.
  6. Otter – En AI-baserad plattform för att ta anteckningar och transkribera möten och samtal. (https://otter.ai/), baserat i USA.
  7. Notiv – En AI-baserad plattform för att ta anteckningar och spela in möten och samtal för att underlätta samarbetet. (https://www.notiv.com/), baserat i Australien.
  8. Fireflies – En AI-baserad plattform för att ta anteckningar och transkribera möten och samtal för att öka produktiviteten och underlätta samarbetet. (https://fireflies.ai/), baserat i USA.