Karriär

Sommartider är tyvärr ibland även uppsägningstider 

2023/06/22

Semestern hägrar men tyvärr sker vid den här tiden på året också många uppsägningar på grund av arbetsbrist. Säljarnas förbundsjurist Sofia Rudhede berättar vad du ska göra om det händer dig. 

Säljarnas förbundsjurist Sofia Rudhede berättar att det inför semestern tyvärr också är en tid då många arbetsgivare väljer att säga upp säljare på grund av arbetsbrist. 

 
Vad ska jag tänka på om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist?

Sofia Rudhede:

Arbetsgivare har en skyldighet att förhandla omorganisationer och uppkomna arbetsbristsituationer med fackförbunden till de anställda som berörs. I första hand är denna skyldighet i förhållande till den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Saknas det kollektivavtal så har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet med samtliga berörda anställdas fackförbund. 

Innan du blir uppsagd ska frågan alltså ha förhandlats med en arbetstagarorganisation. Om du skulle få ett uppsägningsbesked så kan du först fråga arbetsgivaren om detta har förhandlats.

Får du ett varsel om en eventuellt kommande uppsägning eller ett uppsägningsbesked tveka inta att ta kontakt med oss så går vi igenom de steg som därefter sker. 

Vilka överenskommelser är möjliga att förhandla sig till?

Sofia Rudhede: I vissa fall kan den anställde och arbetsgivaren vara överens om att anställningen ska upphöra, alltså att anställningen i sådant fall inte ensidigt avslutas av arbetsgivaren. Detta kan bero på att arbetsgivaren genomför en omorganisation. En överenskommelse innebär ofta att den anställde får en något mer förmånlig uppsägning, exempelvis genom längre uppsägningstid eller extra ersättningar.

Arbetsgivaren och den anställde kan då träffa en överenskommelse där man reglerar uppsägningens ersättningar. En sådan ska vara skriftlig. Om du och din arbetsgivare pratar om att träffa en överenskommelse om att din anställning ska upphöra ska du även i det läget kontakta oss. Vi som ditt fackförbund hjälper dig att bedöma läget och ser till att du får det du har rätt till. 

Kan jag begära att bli återanställd?

Sofia Rudhede:

Du som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och har varit anställd i minst 12 månader hos arbetsgivaren kan anmäla företrädesrätt till återanställning. Det innebär att arbetsgivaren måste erbjuda dig eventuella tjänster du är kvalificerad för och som blir lediga inom nio månader från det att din anställning upphörde. 

Även återanställningsrätten har vissa begränsningar, så hör av dig till oss om du är i ett läge där du tänkt att anmäla företrädesrätt till återanställning.

Något mer att tänka på?

Sofia Rudhede:
Du som medlem hos Säljarnas är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor när det är oroligt på en arbetsplats på grund av omorganisationer, om du inte trivs eller om du tror att du riskerar att bli uppsagd. Vi finns här för dig!