Rätt person på rätt plats

2011/02/10 • Thomas Lundqvist

Att rekrytera kan jämföras med att lägga pussel. För att bilden av en person ska kunna skönjas måste ett antal bitar falla på plats. Till exempel ska en persons attityd och personlighet samt personens bakgrund och cv kartläggas noggrant. Min utgångspunkt för att rekrytera rätt är att utgå från människors medfödda programvaror. Jag har utvecklat en metodik som tar hänsyn till vår medfödda biologi som både gör det lättare, roligare och billigare att rekrytera. Lite förenklat handlar det om att aktivera tre nyckelområden hos individen; engagemang, motivation och ansvar.

Hur gör Google, IKEA, H & M eller Blondinbella när de anställer sin viktigaste resurs? I min bok “Biologisk rekrytering – Hur du rekryterar säljare i världsklass” beskriver jag dessa och många andra företags framgångsrecept. Det är egentligen ganska enkelt. Southwest Airlines sammanfattar det kort och koncist: “Hire for attitude and train for skills”, fritt översatt “Anställ människor med rätt attityd och försök lära dem jobbet”. Att sedan ge dem påverkan och makt över sin arbetssituation är pricken över i:et.En sak som också kan vara av vikt för dig som anställer är att det är lätt att fastna i gamla hjulspår och köra de vanliga intervjufrågorna. Jag har därför utvecklat ett par hundra nya och intressanta frågor.

Här är fem exempel som kan ge dig utökade möjligheter att skapa en bättre bild av pusslet du lägger i samband med din rekrytering:

1. Varför ska jag anställa just dig av alla sökande? Det är intressant att se hur en person relaterar sig själv till den tuffa konkurrensen på arbetsmarknaden idag.

2. Om du fick drömma lite. Vad skulle du då förbättra dina prestationer på arbetet med, nämn minst tre saker?
Denna fråga gör förhoppningsvis att personen blottlägger några av sina svagare sidor.

3. Vad händer när du misslyckats med något på arbetet?
Att förstå hur personen hanterar misslyckande är en väsentlig pusselbit.

4. När är det okej att bryta mot företagets regler? 
Att höra ett resonemang om detta kan vara av väsentlig betydelse. Allt fler företag ser de anställda som ett potentiellt hot mot företagets överlevnad när de bryter mot säkerhetsregler eller andra regler.

5. Varför är det ibland jobbigt med förändringar på arbetsplatsen?
Att förstå hur personen hanterar alla de förändringar som kommer för eller senare kan vara intressant att förstå.
Sammanfattningsvis är det vår biologi som påverkar oss i en mängd olika sammanhang. Att lära sig nya och spännande saker har vi människor alltid tyckt varit kul och utmanande. Och när det är kul och utmanande är det också roligare att lägga pussel, eller hur?

Thomas Lundqvist är civilekonom, författare och föreläsare. Han har skrivit fyra böcker: “Det biologiska ledarskapet”, “Biologisk försäljning – så får du hjärnan att vilja köpa”, “JA – en bok om positivt tänkande” och “Biologisk rekrytering – Hur du rekryterar säljare i världsklass”.