Milersättning

Panik! Milersättningen täcker inte kostnaden för bilen!

2023/02/15

Bränslepriserna har gått upp utan att matchas med milersättningen. Hur ska man tänka för att inte bli fullständigt ruinerad av att använda den egna bilen i arbetet?

Hanna Magnusson 

Hanna Magnusson arbetar som förbundsjurist på Säljarnas Riksförbund och är expert på juridiska frågor som säljare ställs inför. Det kan handla om frågor kring rörlig lön och användning av bil i tjänsten.

För många säljare är bilen ett viktigt arbetsredskap och en del av arbetsmiljön, därmed även en viktig aspekt vid förhandling av villkor inför ett nytt arbete. Hanna förklarar att det är viktigt när man använder sin egna bil i tjänsten att man tillsammans med sin arbetsgivare avtalar om en ersättning som är satt i paritet med dagens bränslepriser:

– Om ni inte klargör din rätt till ersättning finns det en stor risk att du hamnar i ett läge där du snarare får betala för att använda den egna bilen i tjänsten i stället för att bli kompenserad för att du faktiskt nyttjar din privata bil i arbetet. På så vis är bilförmånerna en viktig del av dina villkor, så se till att agera proaktivt och ge dig själv bra förutsättningar, säger hon.

Den skattefria milersättningen höjdes den 1 januari i år från 18,50 kronor per mil till 25 kronor per mil. Innan årets höjning har ersättningen legat på samma nivå under flera års tid.

– Kritiken mot detta har ökat i takt med att bränslepriserna stigit. Trots att en höjning precis skett är det långt ifrån alltid som milersättningen motsvarar kostnaden för drivmedel och slitaget på bilen som uppstår vid frekvent bilkörning i tjänsten, menar Hanna.

Det finns heller ingen möjlighet att i efterhand dra av eventuell förlust.

– Om din rätt till ersättning är begränsad till den skattefria milersättningen så är risken helt enkelt stor att du går back på att använda din privata bil i tjänsten. Vår rekommendation är därför att du avtalar med arbetsgivaren om rätt till ytterligare ersättning som kan täcka eventuella ytterligare kostnader för drivmedel samt slitage på bilen och annat. Den ersättning du får som överstiger 25 kronor per mil beskattas som inkomst av tjänst. Om ni är flera säljare som sitter i samma båt så är det en god idé att gå samman och gemensamt förhandla med arbetsgivaren om bättre villkor. För att undvika att oklarheter uppstår är det också bra att ni reglerar att arbetsgivaren ska stå för övriga kostnader förknippade med tjänstekörningen såsom parkeringsavgifter och biltullar, säger Hanna.

På Säljarnas Riksförbunds hemsida finns guider och checklistor att ta hjälp av vid frågor om användning av bil i tjänsten. Här finns exempelvis en bilpolicy som kan läggas som en bilaga till anställningsavtalet i de fall man använder en förmånsbil och däri regleras exempelvis vad som händer med bilen om man blir sjukskriven en längre tid, vem som ska stå för kostnader som uppstår vid skador på bilen och mycket annat.

– För att undvika problem längre fram i anställningen är vårt råd att du, redan när du funderar på att ta en ny anställning, kontrollerar vilka regler och policys som gäller för bil i tjänsten. Är villkoren för dåliga har du bäst möjligheter att förhandla till dig bättre villkor innan du säger ja till tjänsten. Vi hjälper självklart våra medlemmar med granskning av avtal!

Av: Elin Bisander