Nyheter från A-kassan

2023/01/12 • Julia Krigsman

Orörda ersättningsnivåer:

I regeringens budget föreslås orörda ersättningsnivåer och fortsatt sänkt karens. Regeringen föreslår vidare att femårsregeln för företagare ska förlängas. Den innebär att företag kan läggas vilande ett obegränsat antal gånger. Dessa förslag föreslås gälla till och med 31 december 2023. Efter det återkommer regeringen med ett nytt förslag med vad som ska gälla från 2024 och framåt.

Karensdagarna fortsätter att vara 2 dagar:

Från den 3 januari 2022 består karensvillkoret av två dagar och detta beslut kvarstår.

Under 2020 sänktes även kravet på antalet arbetade timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor. Sänkningen gick från 80 timmar till 60 timmar på en månad och står fortfarande kvar.  

Skattereduktion:

Från 1 juli infördes en skattelättnad för medlemskapet i a-kassan.  Förslaget innebär att den som är medlem i en svensk a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften. Detta sker automatiskt via Skatteverket.  Syftet är att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet som i sin tur upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften.

Återigen 12 månaders gräns för inkomstrelaterad ersättning:

Mellan mars och december 2020 fanns det möjlighet att på endast på 3 månader uppfylla ett helt medlemsvillkor, motsvarande ett år för att prövas för inkomstrelaterad ersättning. Sedan januari 2021 är det borttaget och har återgått till den normala gränsen på 12 månader som var tidigare. Det är därmed viktigt att gå med i a-kassan och bibehålla sitt medlemskap.

Från den 1 januari 2023 kan man vara medlem till man fyller 66 år och därmed förlänga sitt yrkesliv.

Nytt vid avslutad anställning:

Från första oktober 2022 kan en arbetsgivare ta initiativ till att avsluta en anställning och skriva en överenskommelse om att avsluta anställningen, överenskommelsen ska ha träffats innan anställningen upphör. Detta kan leda till att det inte blir en avstängning i 45 dagar som det kan bli om man säger upp sig själv eller själv tar initiativet till en överenskommelse om att avsluta anställningen.

–       Varje ärende skiljer sig såklart. Vi gör en samlad bedömning varje gång, berättar Carolina Rosén, Handläggare, Säljarnas a-kassa.

Om du blir uppsagd från ditt arbete och inte accepterar själva uppsägningen så kan du ogiltigförklara den. Då blir det en tvist som förhandlas med ett fackförbund eller pågår i domstol. Tidigare har anställningen fortsatt tills tvisten avgjorts. Från första oktober 2022 anses i stället personen vara till förfogande för arbetsmarknaden när arbetsgivaren avslutat anställningen. Detta innebär att man kan ansöka om ersättning från a-kassan under tiden frågan om uppsägning är under prövning.

Vid frågor och funderingar rekommenderar vi dig att kontakta Säljarnas A-kassa på tel 08-617 02 60