Mässmonter

Mässan – här hittar du dina nya kunder!

2024/01/21

CRM-system, listor och digitala möten i all ära men glöm inte mässorna! I en värld som ständigt förändras, förblir mässor en ovärderlig plats för dig som säljare att hitta nya kunder och knyta värdefulla affärsrelationer! Mässor erbjuder inte bara en fysisk plattform för produkter och tjänster, här skapas möjligheter för dig att ta dina affärer till nästa nivå. Här delar vi några värdefulla tips för att hjälpa dig att optimera dina möten på mässgolvet!

På mässgolvet står verkligen kunderna på rad, redo att upptäcka nya produkter och skapa nya affärsrelationer. Genom att vara strategisk, engagerad och flexibel kommer du att kunna ta vara på varje ögonblick. Se varje möte som en möjlighet att bygga långsiktiga relationer och utveckla ditt nätverk. Med dessa tips är du väl rustad för att göra mässdagen till en framgångsrik och produktiv upplevelse. Sätt igång och gör, varje steg räknas!

Några tips för att hjälpa dig som säljare att maximera dina möten när du vandrar genom mässgångarna:

1. Gör research innan du går in
Innan du kliver in på mässgolvet, ta dig tid att göra lite research. Känn till de viktigaste utställarna och ha en lista över de företag eller personer du specifikt vill träffa. Detta gör det lättare att fokusera och skapar en riktad strategi för dagen.

2. Håll ögonen öppna för mässerbjudanden
Mässan är full av lockande erbjudanden och tävlingar. Var uppmärksam på vad som erbjuds runt omkring dig. Det kan vara ett fantastiskt tillfälle att stanna upp, delta och samtidigt inleda en konversation. Ett attraktivt mässerbjudande kan vara starten på en meningsfull dialog.

3. Använd sociala medier för realtidsinteraktioner
Ta till sociala medier för att öka din synlighet och engagera dig i realtidsinteraktioner. Använd mässans officiella hashtag för att delta i samtal och hitta möjliga kontakter innan du ens har mötts personligen. Detta ökar din närvaro och skapar möjligheter för spontana möten.

4. Var intresserad och engagerad i varje möte
När du väl är på mässgolvet, se till att du är öppen för möjligheter. Var proaktiv och närma dig montrarna med ett leende. Fråga öppna och relevanta frågor för att inleda meningsfulla konversationer. Visa verkligt intresse för deras produkter eller tjänster och berätta hur du kan skapa värde för dem.

5. Effektiv hantering av kontakter
Ha en strukturerad metod för att samla in visitkort och kontaktinformation från de du möter. Du kanske vill använda en specifik app eller notera på annat sätt. Skriv ner några snabba anteckningar om varje person för att underlätta uppföljningen efter mässan.

6. Träna på din hisspitch 
Mässgolvet är en snabb och intensiv miljö, så din hisspitch måste vara skarp och engagerande. Utforma ett kort och kraftfullt meddelande som snabbt fångar intresset hos de du möter. Var tydlig med vad du erbjuder och hur det kan lösa potentiella kunders behov.

7. Delta i seminarier och workshops
Mässor erbjuder inte bara montrar utan även en rad seminarier och workshops. Delta i dessa för att få ytterligare insikter, nätverka med branschkollegor och öka din kunskap. Det ger dig också en möjlighet att interagera med deltagare på ett mer informellt sätt och skapa oväntade möten.

8. Var flexibel och anpassa din strategi
Var öppen för att anpassa din strategi under dagen. Om du ser en potentiell möjlighet bortom din ursprungliga plan, ta den. Mässor är dynamiska och föränderliga, och ibland är det de oväntade mötena som kan leda till de mest givande affärsmöjligheterna.

9. Upprätthåll energin och det positiva mindsetet under hela dagen
En lång dag på mässgolvet kan vara utmanande, men det är viktigt att hålla energin och entusiasmen uppe. Ett positivt mindset är smittsamt och kan göra att du framstår som mer attraktiv för potentiella kunder. Ta korta pauser när det behövs, men kom ihåg att varje möte är en ny chans till framgång.

10. Efter mässan är noggrann uppföljning är avgörande
Efter mässan är över är det dags att följa upp. Skicka personliga tackmeddelanden till de du träffat och dela med dig av ytterligare information som kan vara relevant för dem. Detta stärker dina nyligen upprättade relationer och öppnar dörren för framtida samarbeten.

Psst! Den 21 – 22 februari genomförs mässan Sales & Marketing Expo på Kistamässan.

Här är Jennifers bästa tips på mässan: Detta får du inte missa på mässan!

Här listar vi mässans utställare: Detta är företagen du träffar på mässan!