Transkribering

Lista över 10 system för transkribering: Från ljud till text

2022/12/16 • Martin Olofsson

Transkribering är konsten att överföra tal till text. Företeelsen är naturligtvis mycket gammal. Om man vill sprida ett budskap till många är text mer effektivt än tal, och det är något som har varit känt i många tusen år.

BIld av Gerd Altmann från Pixabay 

Många företag använder idag transkribering för att återanvända innehåll i ljud och video i marknadsföring, inlägg i sociala medier, nya säljpitchar och mycket annat. När tal översätts till skrift uppstår helt enkelt många nya möjligheter. Transkribering är självklart också ett sätt att arkivera tal och video, till exempel i vårdens och juridikens värld.

Här är en kort men matig guide till transkribering från ljud till text med bland annat följande innehåll:

  • Så här fungerar transkribering
  • Lista på 10 system som du kan använda
  • Standardregler för översättning från ljud/video till text

Så här fungerar transkribering

Uppgiften vid transkribering är att lyssna på tal och skriva ut det som sägs. Arbetssättet är alltså inte så komplicerat. Du lyssnar på en inspelning eller ser på ett videoklipp och skriver ut det som sägs, antingen helt ordagrant eller mer översiktligt.

Inspelningen kan vara från ett tal, en föreläsning, ett möte, en konferens, en intervju eller en förhandling. Det kan också handla om exempelvis diktat inom vården, telefonsamtal på callcenters och inspelade noteringar inom forskningens värld.

För att översättningen ska gå så smidigt som möjligt kan du använda olika skräddarsydda mjukvaror. Det finns också tekniska hjälpmedel att använda, såsom exempelvis pedaler för att starta/stoppa ljudet.

10 svenska transkiberingsaktörer som du kan använda:

Översättningsbyrån och Språkbyrån Space 360 är din språkliga samarbetspartner, oavsett om du önskar översättning, språkgranskning, transkribering eller tolkning.

Spoken utför transkribering bl.a. för forskare vid universitet och juridisk transkribering för advokatbyråer.

Semantix tillhör företagsgruppen TransPerfect som har hjälpt företag runt om i världen med språklösningar i nästan tre decennier. Företaget har mer än 100 kontor på sex kontinenter och mer än 6 000 heltidsanställda och ca 10 000 certifierade språkexperter och andra branschspecifika specialister.

Transkribering.nu arbetar med att transkribera alla typer av inspelat material. Vi kan erbjuda snabb och säker transkribering med hög kvalitet till det fasta priset. Transkibering.nu är störst i Sverige på transkribering med över 4 500 timmar transkribering under 2021. Transkribering.nu har drivit transkriberingsverksamhet i över sex år.

Amberscript hjälper till att undvika kostnader och kraft av att manuellt omvandla intervjuer, möten, tv-program och alla andra ljud och videor till texter och undertexter.

 Erbjuder transkribering på svenska och engelska till fasta priser.

Transkribering brukade vara tidskrävande, svårt och kostsamt, inte nu längre. Spara tid och pengar genom att använda kraften i AI och slutför uppgiften med några få klick.

Rappa Tag transkriberar inspelningar av intervjuer, fokusgrupper, möten och andra samtal i syfte att underlätta för bl.a. forskning, uppsatser eller årsrapporter.

Transkriberar ljudupptagningar från exempelvis djupintervjuer, gruppintervjuer, fokusgrupper, förhör, konferenser och seminarier. Självklart behandlar vi allt material konfidentiellt.

Stockholms Skrivbyrå har ett stort kontaktnät av duktiga transkriberare med olika kompetenser och språkkunskaper.

Erbjuder transkribering inom 1, 2, 3 eller 4+ dygn, där långsammare leverans ger ett lägre pris.

Svensk Skrivtolkning transkriberar allt ert inspelade material, och levererar i alla tänkbara format!

10 internationella system för transkribering:

För ett effektivt arbete med översättning från tal till skrift gör du klokt i att använda skräddarsydd mjukvara. Det finns en lång rad system och verktyg på marknaden.

OTranscribe

OTranscribe är ett komplett system för manuell transkribering med integrerad video- och ljudspelare och ordbehandlare. Mjukvaran öppnas direkt i webbläsaren.

Transana

Transana är en mjukvara för manuell transkribering av video och ljud. I programvaran finns också stöd för analys av video, ljud och bild.

Olympus DSS

Olympus har ett komplett system för transkribering med fotpedal och mjukvaror för effektivare jobb och bättre ergonomi i arbetet.

GGLOT

GGLOT är en webbaserad app för automatisk transkribering. Den går igenom den media du laddar upp och översätter automatiskt till text.

Sonix

Sonix är ett annat alternativ för automatisk transkribering på nätet. Du laddar upp din ljudfil och får resultat på skärmen inom 5 minuter.

Otter

Otter är en applikation för uppladdning av ljudfiler direkt från din smartphone. Det du tjänar på i tid och enkelhet förlorar du dock lite på i exakthet.

Microsoft Word

Klassiska Microsoft Word har två funktioner för transkribering. Du kan antingen spela in direkt i programmet eller ladda upp en ljudfil. Transkriberingen sker automatiskt och du har sedan möjlighet att göra korrigeringar.

Express Scribe

Express Scribe är ett professionellt verktyg för transkribering. Det fungerar som ett kombinerat textredigeringsprogram och mediaspelare. Express Scribe kan kombineras med fotpedal för effektivare och snabbare arbete.

Google Transcribe

Google Transcribe är ett molnbaserat verktyg för automatisk transkribering. En specialitet är mängden olika inställningar. Genom att göra specifika inställningar kan du förbättra resultatet.

Happy Scribe

Happy Scribe är en mjukvara online där du i en editor kan göra manuell transkribering med en mängd smarta genvägar och verktyg.

Standardregler för transkribering

Transkribering är på pappret en enkel uppgift. Det handlar om att lyssna och skriva. Som med allt annat finns dock mer att upptäcka under ytan.

Grundregeln vid all transkribering är att talspråket ska bli begripligt, eller med andra ord ha en hög läsbarhet. Det betyder att översättning från ljud till skrift inte alltid bör vara hundraprocentigt ordagrann (om inte uppgiften kräver det förstås).

Det finns några standardregler som du kan använda för att säkra en hög läsbarhet och begriplighet när du transkriberar. Här nedan är några typiska standardregler som du kan använda om inget annat är sagt.

Små utfyllnadsord kan hoppas över

När vi talar använder vi många utfyllnadsord och stödord. Vanliga exempel på sådana är ju, typ, liksom, eh och alltså. Normalt fyller orden ingen funktion i sammanhanget och du kan därför hoppa över dem i transkriberingen. Samma regel gäller för stakningar på ord.

Texten ska vara på korrekt svenska

Talspråket och skriftspråket skiljer sig åt i många avseenden. När vi talar förenklar och förkortar vi ord. Ett typexempel är “någon/nån”. Korrekt svenska är standardregeln i transkribering. Det innebär att du ska skriva “någon” istället för “nån”.

Känsloyttringar och miljöljud

Tal till skrift – det är vad transkribering handlar om. För olika typer av inspelningar kan du ändå ha anledning att notera andra ljud i texten, då inom [klamrar]. Känsloyttringar, som exempelvis skratt, olika miljöljud och eventuellt musik är typiska exempel.

Otydliga eller ohörbara ord

Lika viktigt som det är att återge talet korrekt är det att notera när det är omöjligt att höra eller uttyda ett ord eller en mening. I en transkribering får du inte hoppa över ord alternativt gissa vad någon säger. Om du träffar på ett ord eller en mening som du inte kan identifiera är grundregeln att du ska notera det inom [klamrar].