Förtroende

Låt inte psykopaten komma åt dig

2021/09/30

Har du en kollega, chef – eller rent av en kund – som manipulerar, ljuger, bryter löften och allmänt beter sig på ett sätt som är svårt att förstå sig på? Kanske har du råkat ut för en psykopat. Just säljyrket lockar särskilt många psykopater. 

Var femte svensk som jobbar upplever ångest, oro eller depression. Den psykiska ohälsan kostar samhället över 70 miljarder kronor varje år, enligt en uppskattning från OECD.

Ett av de stora dolda arbetsmiljöproblemen är psykopatiskt beteende på arbetsplatsen, det tror ledarskapsutbildarna Lisbet Duvringe och Mike Florette, som nyligen gav ut boken Psykopater i arbetslivet.

– Att vara utsatt för psykopatiskt beteende ställer till med oerhört mycket skada. Vi är övertygade om att det är en större orsak till psykisk ohälsa i arbetslivet än vad vi kan tro, säger Lisbet Duvringe.

Psykopater är många gånger charmiga, men saknar samtidigt empati och samvete. De kan ljuga utan att blinka, få plötsliga vredesutbrott, är ofta illojala och manipulativa och sätter sitt eget bästa främst i alla lägen. På en arbetsplats skapar de medvetet intriger, sprider falska rykten och mobbar.

Samtidigt är de ofta sociala genier. Det gör att chefer högre upp, och kollegor som inte är utsatta, har svårt att se vad som händer. Det skapar förvirring och kaos.

– De som utsätts för psykopatiskt beteende mår ofta väldigt dåligt och blir i många fall sjukskrivna, säger Lisbet Duvringe.

Forskningen säger att 1–3 procent av befolkningen är utpräglade psykopater.

– Fullblodspsykopaterna är våldsamma och hamnar ofta inom kriminalvården. Många andra med psykopatiskt beteende kan däremot klara sig bra i arbetslivet, men de ställer till stor skada för kollegor och organisationerna de jobbar i, säger Mike Florette.

Lisbet Duvringe och Mike Florette håller kurser och föreläsningar om olika arbetslivsfrågor.

– Vi har i vårt arbete förstått att det här är ett stort problem, men det finns inte så mycket kunskap om det. Därför tyckte vi att en sådan här bok behövdes, säger Lisbet Duvringe.

Boken, som bygger på en sammanställning av forskning och över 50 intervjuer med drabbade personer, fick stor uppmärksamhet så fort den kom ut.

– Människor ringer och mejlar till oss nästan varje dag för att de har läst vår bok. För många var det skönt att få bekräftat att det de upplevt kanske inte var deras fel.

Mike och Lisbet är noga med att poängtera att det inte handlar om att stämpla folk som psykopater. Men att det är bra att lära sig känna igen ett psykopatiskt beteende för att kunna skydda sig själv.

Att prata om psykopati är inte helt okontroversiellt. Metoderna för att fastställa om någon är psykopat är omtvistade. Vissa forskare hävdar till och med att psykopati inte finns.

– Det är känsligt på många sätt, och har varit lite tabu att prata om. Det är också skambelagt att ha blivit utsatt. Många lägger skulden på sig själva och då vill man inte gärna berätta om det, säger Lisbet Duvringe.

Säljare, advokat och yrken inom nöjesindustrin, medier och finanssektorn lockar särskilt personer med psykopatiska drag, enligt den forskning Lisbet Duvringe och Mike Florette hänvisar till.

– Psykopater dras till yrken där de har manöverutrymme och får sköta sig själva. Som säljare får de också utlopp för den väldigt charmiga sidan. Är man dessutom någon som är manipulativ och ljuger med lätthet kan man göra affärer genom att luras, utan att sova dåligt för det. Därför kan ett sådant yrke verka lockande – även om både du och jag vet att en bra säljare både är empatisk och har samvete, säger Mike Florette.

Även bland chefer generellt är psykopater överrepresenterade.

– De har en förmåga att klättra. Dessutom söker man faktiskt ofta efter de egenskaper som utmärker en psykopat när man rekryterar chefer.

Som säljare kan man också vara ett enkelt offer om det finns en psykopat på jobbet, eftersom man ofta arbetar självständigt och inte alltid befinner sig på arbetsplatsen.

– Rapporterar du till en psykopatisk chef och inte träffar så många andra kollegor är det ju svårare att förstå att man är utsatt. Då är det också lättare för chefen att manipulera personer en och en.

Så, vad ska man göra om man tror att man är utsatt för en psykopat? Det bästa är om man kan sluta på arbetsplatsen och snabbt gå därifrån. Stannar man kvar gäller det att ligga lågt och hålla distans.

– Det viktiga är att inte vara för transparent och berätta för mycket om sig själv. Och utmana inte personen i någonting för du kan aldrig vinna. Fungera mer som en observatör, säger Lisbet Duvringe.

– Det är också jätteviktigt att dokumentera vad som händer, och göra det över tid. Ska du kunna hantera en sådan här person måste det hålla juridiskt och det måste gå den formella vägen, eftersom det är lönlöst att ta en diskussion.

Det gäller även om du misstänker att du har en psykopatisk kund.

– Ta skriftligt på alla uppgörelser. Muntliga löften är inget de här personerna bryr sig om över huvud taget. Var samtidigt försiktig med att skriva på något du inte är hundra procent säker på.

Det är viktigt att ta hjälp. Kontakta skyddsombudet på din arbetsplats eller ditt fackförbund som kan stötta dig och också hjälpa till med det juridiska.

– Du behöver också någon typ av bundsförvant, någon hemma eller en nära vän, så att du kan få känslan bekräftad. Det är lätt att börja tvivla på sig själv, säger Lisbet Duvringe.

Fakta psykopati

• Psykopati finns inte som diagnos. En diagnos som ofta används är anti­social personlighetsstörning.

• Psykopati är inte en sjukdom utan en personlighetsstörning, och går därför inte att bota. Hur mycket som beror på arv och vad som beror på miljö är omtvistat.

• Det mest kända verktyget för att mäta psykopati är ett test som utvecklades på 1970-talet av den kanadensiske professorn Robert D. Hare. Det består av en checklista med 20 punkter.

Se upp för dessa beteenden

Förhöjd självbild. En överdriven känsla för sin egen betydelse gör också att andra människors insatser förminskas. En psykopat tar gärna äran för kollegors arbete, och skyller egna misstag på andra.

Avsaknad av empati. De flesta forskare är överens om att psykopater saknar empati. Däremot är de ofta duktiga på att läsa av andras känslor. De kan också spela upp ett känsloregister om det gynnar deras syften.

Patologisk lögnare. En psykopat ljuger ofta och med lätthet. Lögnerna kan bli psykopatens fall, eftersom det till slut uppstår motsägelser i berättelserna.

Rastlöshet. En psykopat är otålig och har ofta svårt med långsiktiga mål och affärsplaner. Ett typiskt beteende är en chef som ständigt river upp långsiktiga mål på ett irrelevant sätt och pratar om att det här måste göras NU. Plötsliga raseriutbrott är också ett varningstecken.

Manipulation. Psykopaten har en förmåga att styra andra. De spelar gärna ut människor mot varandra och sprider falska rykten.

Brutna löften. Överenskommelser tar psykopaten med en axelryckning. Regler och policys på arbetsplatsen gäller inte heller för psykopaten.

Källa: Psykopater i arbetslivet

Gör så här för att skydda dig

Håll dig lugn. Behåll självkontrollen även om du är uppretad och irriterad. Har du att göra med en psykopat behöver du kunna tänka klart. Undvik konfrontation och håll dig under psykopatens radar så långt det går.

Ta skriftligt. En psykopat bryter ofta löften utan att bry sig om konsekvenserna. Ta skriftligt på alla överenskommelser.

Dokumentera. Det är inte alltid lätt att få gehör hos chefer och kollegor. Med ett skriftligt underlag får du en annan trovärdighet, och du kan gå tillbaka till det och visa på specifika detaljer.

Sök stöd. Ta kontakt med facket för att få stöd och hjälp med det juridiska. Har du en kollega eller vän du kan anförtro dig åt är det bra. Du kan behöva bekräftelse på vad du varit med om, det är lätt att börja tvivla på sig själv.

Text: Åsa Jansson