Ledighet

Allt du behöver veta om kompledighet

2024/03/26

Här utforskar vi kompledighet – en flexibel form av ersättning för övertidsarbete som möjliggör en bättre balans mellan arbete och fritid. Med svenska lagar och avtal som utgångspunkt ger vi en omfattande översikt av kompledighet, dess regler, och hur det praktiskt tillämpas på arbetsplatser.

Vad är kompledighet?

Enligt arbetstidslagen är du berättigad till kompledighet om du utför övertids- eller mertidsarbete utan ekonomisk ersättning. Det är viktigt att du och din arbetsgivare enas om när du ska nyttja denna ledighet. Lagen säger också att du ska få ledighet som ersättning om din schemalagda vila störs, till exempel vid beredskapstjänst. Dessa bestämmelser om kompensationsledighet återfinns i arbetstidslagen, vilken reglerar villkoren.

Kompledighet – regler & riktlinjer

I Sverige styrs reglerna kring kompledighet av både arbetlag och kollektivavtal. Det är viktigt för både arbetsgivare och anställda att vara medvetna om dessa regler för att säkerställa en korrekt hantering av komptid.

Överenskommelse mellan arbetsgivare & arbetstagare

Kompledighet ska överenskommas mellan arbetsgivaren och den anställda. Det innebär att både arbetsgivare och anställd måste komma överens om att övertidsarbete ska ersättas med ledighet istället för pengar.

Beräkning av övertidsersättning

Mängden kompledighet som ackumuleras baseras på övertidsarbetets längd och timing. Vanligtvis ger övertidsarbete utfört under vanliga arbetsdagar (till exempel mellan kl. 06.00 och 20.00) rätt till 1,5 timmars kompledighet per övertidstimme. Arbete under andra tider, såsom nattetid, helger eller helgdagar, kan ge rätt till ännu mer kompledighet per övertidstimme, ofta motsvarande två timmar ledigt per övertidstimme.

När får man ta ut kompledighet?

Behoven inom verksamheten avgör i stor utsträckning när och på vilket sätt man får ta ut kompledighet. Det är vanligt att arbetsgivare föredrar att anställda använder sin komptid relativt omgående. Trots detta kan inte arbetsgivaren ensidigt bestämma tidpunkten för när du ska ta ut ledigheten.

Hur mycket komptid får man spara?

Hur mycket komptid man får spara varierar beroende på de specifika avtal och riktlinjer som gäller på din arbetsplats. Det finns inga lagstadgade regler för en övre gräns av sparad komptid, vilket innebär att detaljerna kring detta ofta regleras i kollektivavtal eller i ditt personliga anställningsavtal. Dessa dokument kan innehålla information om hur mycket komptid du får spara, inom vilken tidsperiod den måste tas ut, och eventuella restriktioner för dess användning.