Karriär

Förändringar i LAS

2022/06/21

Under juni 2022 trädde nya LAS (Lagen om anställningsskydd) regler kraft. LAS begränsar arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. Tillsammans med vår förbundsjurist Wilhelm Kaldo har vi samlat ihop några förändringar i LAS som kan vara bra att känna till.

1. Undantag från turordningsreglerna

Enligt de nya reglerna kommer alla företag att kunna göra undantag från turordningsreglerna för upp till tre medarbetare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

2. Sakliga skäl för uppsägning

Begreppet ”saklig grund” ersätts med ”sakliga skäl” i lagtexten om uppsägning. Syftet är att göra det mer förutsägbart vad som ska räknas som sakligt skäl när en arbetsgivare säger upp en anställd. 

–Man viktar om lagen så att den inte längre tar hänsyn till vad medarbetaren har för intresse av att ha kvar anställningen. En omplacering ska dessutom inte behöva ske mer än en gång som huvudregel. Det blir istället mer fokus på arbetstagarens potentiella brott mot anställningsavtalet. Arbetsgivaren måste fortfarande vidta åtgärder som till exempel tillsägelser, varning och omplacering innan uppsägningen. Man kommer med den nya lagen inte ta lika mycket hänsyn till hur en eventuell uppsägning påverkar arbetstagaren utan bara om uppsägningen är nödvändig.

3. Särskild visstidsanställning

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen ”särskild visstidsanställning”. Det innebär bland annat att anställningen snabbare går över till tillsvidareanställning, för den som varit visstidsanställd 12 månader under en femårsperiod, istället för tidigare 24 månader.

– Den här förändringen kan dock skilja sig åt mellan olika kollektivavtal, varför man bör kontrollera förhållandena på sin arbetsplats.

4. Anställningen upphör vid tvister om ogiltigförklaring

Till skillnad från dagens regler kommer anställningen inte att bestå under tvistetiden om en medarbetare bestrider uppsägningen. I stället får medarbetaren ansöka om a-kassa och stå till arbetsmarknadens förfogande.

– Det här är en stor förändring där man flyttar risken för en tvist till arbetstagarna och tar bort den största påtryckningsmetoden för att kunna förlika en tvist innan domstol. För att kompensera för detta blir det allmänna skadeståndet högre om uppsägningen anses felaktig.