Fortfarande olika lön för olika kön

2019/04/01 • Lotta Byqvist

Manliga säljare tjänar fortfarande mer än kvinnliga, enligt en färsk undersökning.
– Vi är förvånade över att skillnaderna är så pass stora, säger Jan Zetterström, Säljarnas förbundsordförande.

Jobbar du som säljare? Grattis, då är chansen stor att du är relativt välbetald och nöjd med ditt jobb, förutom att du har svårt att förutse den rörliga delen av lönen. Det visar den lönebarometer som Försäljningschefen Sverige AB genomfört på uppdrag av Säljarnas.

Den genomsnittliga månadslönen, inklusive rörlig del, ligger på 54 281 kronor för dem utan personalansvar som arbetar med försäljning.
– Det är mer än jag trodde, säger Jan Zetterström. Till viss del hittar vi förklaringen i den högkonjunktur vi haft under en längre tid. Det har funnits goda förutsättningar för bra försäljning, vilket visar sig i den rörliga delen.

– Men man bör ta höjd för den annalkande lågkonjunkturen. Det kan alltså se annorlunda ut vid nästa mätning. Ändå är arbetsmarknaden för säljare fortsatt god. Det råder brist på välutbildade säljare och vi ser i våra rullor att endast ett fåtal säljare går arbetslösa en längre tid.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män verksamma inom försäljning ligger på 12 procent till männens fördel. Bland key account managers, med liknande uppgifter oavsett kön, är löneskillnaden i princip densamma: 11 procent, den rörliga delen inräknad.
– Vi blev förvånade över att löneskillnaderna är så pass stora mellan könen, säger Jan Zetterström. Kanske har det att göra med att kvinnor i större utsträckning än män föredrar en högre andel fast lön och en lägre rörlig del. Det visar sig i så fall extra mycket i en högkonjunktur. Det kan också ha att göra med att kvinnor oftare än män kommer in i säljyrket via lågbetalda branscher. Men detta är bara antaganden och vi måste forska vidare i orsakerna.

Den rörliga delen uppgår till 27 procent av den totala månadslönen för säljare totalt. Dock har 16 procent av de säljande personerna enbart fast lön. Jan Zetterström:
– Rörlig lön motiverar. Och som jag sa tidigare, har man en provisionsdel som rullar på blir den hög under en högkonjunktur. 

Bäst betalda är säljare inom bank, finans och försäkring med en snittmånadslön på nästan 69 000 kronor. Sämst tjänar anställda säljare verksamma inom handel, restaurang och turism, drygt 38 000 kronor i genomsnitt. Värt att notera är också att merparten av säljare sett över samtliga undersökta branscher tycker det är kul att gå till jobbet. Sju av tio är nöjda med sitt jobb, medan endast 10 procent är missnöjda. De områden som främst väcker missnöje är alla kopplade till löne-, provisions- och bonusmodeller.
– Det är när man inte begriper modellen, när man inte vet vad som ingår i lönen och vad arbetsgivaren grundar beräkningarna på som missförstånd och missnöje uppstår, säger Jan Zetterström.

De förmåner säljare uppskattar mest är flextid, bilförmån och friskvård.
– Säljare uppskattar den frihet som fort-farande finns i yrket, även om arbetsgivarna numera kan kontrollera sina anställda på ett annat sätt än förr, till exempel med gps, säger Jan Zetterström.

Sammanfattningsvis ger undersökningen en ganska ljus bild av hur svenska säljare har det.
– Att vara säljare är ett bra yrke, säger Jan Zetterström. Det ger ofta mer än det tar, man möter många människor och får ganska bra betalt. Jag har sett i flera andra undersökningar att säljyrket blir allt mer populärt.

Så gjordes undersökningen:

Försäljningsbarometern 2018 genomfördes under maj och juni 2018 som en kvantitativ undersökning i form av en webbaserad enkät riktad till personer som arbetar med försäljning i Sverige. Totalt 2 519 per-soner deltog. Av dem var 74 procent män och 26 procent kvinnor.