Juridik

Förändringar i LAS

2022/12/29

Nya LAS började gälla 1 oktober och vår jurist Sofia Rudhede har sammanställt 4 viktiga förändringar som kan vara bra att känna till:

Turordningsregler

Till skillnad från tidigare kommer arbetsgivare, oavsett antalet anställda, kunna undanta tre personer från turordningen vid en arbetsbristsituation. 

Uppsägning som är under tvist

Anställningen kommer i dessa situationer inte bestå under tvisten utan anställningen upphör och den anställde blir utan lön trots att det pågår tvist om uppsägningen. Skadeståndet för felaktiga uppsägningar kan dock komma att bli högre med anledning av detta.  

Visstidsanställningar

En anställd behöver ha varit visstidsanställd i sammanlagt ett år inom en femårsperiod för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Tidigare var det sammanlagt två år innan detta skedde. 

Vad gäller inhyrd personal måste arbetsgivaren även erbjuda tillsvidaretjänst om den anställde varit inhyrd på ett ställe i 24 månader under en treårsperiod.

Heltid blir norm

Om arbetsgivaren och den anställde inte avtalat om annat är det enligt nya ändringarna heltidsanställningar som är huvudregel vid ett anställningsförhållande.