Lön

Provisionslön – Ha koll på rörlig lön

2022/03/01

Har du rörlig lön i ditt arbete? Då finns det några viktiga saker du bör ha koll på – så som provision och bonus, tjänstepension och vad som gäller vid semesterlön. Vi listar fem punkter gällande provisionslön nedan.

1. Rörlig lön – Provision och bonus

Vet du om din rörliga lön utgör provision eller bonus? Dina rättigheter kring rörlig lön kan se helt olika ut beroende på om lönen räknas som provision eller bonus.

Provision är det du får ut baserat på din personliga försäljningsinsats medan bonus är kopplat till hela verksamhetens resultat. Det är helt upp till arbetsgivaren om den vill plocka bort eller erbjuda bonus, så är det inte med provision. Det här är bara en av många skillnader mellan bonus och provision.

2. Provisionsvillkor

Se till att det är tydligt vilka provisionsvillkor som gäller och då särskilt beträffande provisionssatsen samt vad den baseras på (fakturans netto eller bruttobelopp?), provisionsgrundande momentet dvs när rätten till provision uppstår (godkänd order, levererad/fakturerad order, betald faktura), tiden för utbetalning, vem som står risken om affären inte går igenom.

3. Tjänstepension – Rörlig och fast lön

Vet du om du får tjänstepension på både din fasta och rörliga lön? Många anställda med provisionslön får inte tjänstepension på provisionsdelen. Arbetsgivaren är inte tvungen att erbjuda en anställd tjänstepension (om det inte finns kollektivavtal). Det är vanligt samt nästan en förutsättning (om du inte sparar själv) för en god pension när den tiden kommer.

Det är vanligt att arbetstagare med rörlig lön har skrivit under villkor som säger att tjänstepension bara ska baseras på den fasta delen av lönen. Om du har stor andel provisionsbaserad lön får detta stora konsekvenser för dig så ta en titt på vad som står i ditt anställningsavtal. Är villkoren inte de bästa? Då har du något att ta upp vid nästa löne/utvecklingssamtal!

4. Semesterlön och provisionslön

Har du koll på om din semesterlön baseras på din provisionslön? Många arbetsgivare vet inte att den anställde har rätt till semesterlön även på provisionen och därför är det extra bra att du själv har koll på läget och ber arbetsgivaren rätta till eventuella felaktigheter- ju tidigare desto bättre och enklare. Det är också vanligt att det i anställningsavtal anges att semesterlönen ingår i provisionslönen.

Detta är som regel en skrivelse som strider mot semesterlagen så kontakta oss om du känner igen att du har en sådan skrivelse i ditt avtal! Som säljare med rörlig lön ska du inte ha sämre villkor än en anställd med fast lön, ha detta i åtanke när du går igenom dina anställningsvillkor.

5. Provision vid uppsägning

Kolla upp i vilken mån du har rätt till provision om du säger upp dig/blir uppsagd. Frågor om fördelning av provision uppkommer inte bara vid avslut av en tjänst utan också vid längre sjukfrånvaro, föräldraledighet mm. Eftersom lagen inte föreskriver hur dessa situationer ska hanteras är det bra att avtala på förhand om vad som ska gälla så att du slipper tuffa diskussioner när du redan hamnat i den situationen.

Som utgångspunkt har du rätt till provision för arbete du utfört men det finns många situationer som kan vara svårlösta om kompromissvilja inte finns, tex om både du och en kollega varit involverade i en affär och anser er ha rätt till provision.

Ta kontakt med våra jurister på info@saljarnas.se eller 08-617 02 00