Lön

Fem försäkringar att se över när du fått ny lön

2023/05/25

Har du fått ny lön? Då kan det vara klokt att gå igenom dina försäkringar och se till att ha ett bra ekonomiskt skydd om något oförutsett händer. Här är fem försäkringar att se över – eller överväga att teckna om du inte redan har dem – i samband med att du får en högre inkomst.

1. Sjukförsäkring

En sjukförsäkring kompletterar skyddet från Försäkringskassan ifall du blir långtidssjukskriven. Genom Försäkringskassan får du ersättning från den allmänna sjukförsäkringen, så kallad sjukpenning, när du inte kan arbeta för att du är sjuk. Sjukpenningen ger dig cirka 80 procent av din lön – dock bara upp till tio prisbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön på 43 750 kronor (2023). Sjukförsäkringen hjälper upp nivån på din ersättning, så att tiden du är borta från jobbet blir mindre ekonomiskt tuff.

Sjukförsäkringen är uppdelad i olika nivåer – försäkringsbelopp – och för att få rätt ersättning är det viktigt att ligga på rätt nivå sett till din inkomst. Många missar att uppdatera sjukförsäkringen när de får en löneökning, vilket leder till att de får en lägre ersättning än de räknat med om de blir sjukskrivna. 

2. Sjukkapital

Om du blir sjukskriven från jobbet en längre period kan försäkringen sjukkapital vara ett viktigt komplement till samhällets skydd. Genom Försäkringskassan får du sjukpenning om du inte kan jobba på grund av sjukdom, men det finns ett tak för hur hög ersättning kan bli. Du som har kollektivavtal kan ha ett mer omfattande skydd, men även då ger ett sjukkapitalen större ekonomisk trygghet om du blir sjukskriven länge.

Med sjukkapital kan du få ersättning om du beviljats sjukpenning till minst 25 procent under tre sammanhängande år eller totalt tre år under en femårsperiod, alternativt om du beviljats sjukersättning till minst 25 procent. Ersättningen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och kan göra stor skillnad för privatekonomin, inte minst om du har fått en högre lön som hushållets utgifter har anpassats efter.

3. Inkomstförsäkring

Det kanske säger sig självt, men när du får en högre inkomst är det viktigt att ha en inkomstförsäkring som matchar den nya lönen. En inkomstförsäkring täcker så att du får upp till cirka 80 procent av din genomsnittliga inkomst om du förlorar jobbet. Om du har en månadslön som är högre än a-kassans tak, för närvarande 33 000 kronor, kan en inkomstförsäkring göra stor skillnad för din privatekonomi vid arbetslöshet.

I samband med att du får högre lön kan det vara bra att komplettera med ytterligare skydd i form av en tilläggsförsäkring. Ofta kan du teckna två typer av tilläggsförsäkringar: en som försäkrar en högre inkomst och en som förlänger tiden du kan få ersättning.

4. Livförsäkring

Är du gift eller sambo, har barn eller äger en bostad tillsammans med din partner? Då kan det vara klokt att ha en livförsäkring som ger dina efterlevande ett ekonomiskt skydd om du går bort. Du kan ofta välja mellan olika försäkringsbelopp och din inkomst är en viktig parameter när det handlar om vilket belopp du ska välja, till exempel så att din partner klarar era gemensamma kostnader på egen hand om du skulle dö. När du har fått ny lön kan det därför vara bra att se över om ditt försäkringsbelopp fortfarande passar eller om du behöver höja det.

5. Olycksfallsförsäkring

Precis som livförsäkringen kan en olycksfallsförsäkring tecknas på olika nivåer och när du har fått en högre lön kan det vara klokt att se över ditt försäkringsbelopp. En olycksfallsförsäkring ersätter kostnader du får vid en olycka, till exempel för vård, hjälpmedel och resor. Men försäkringen gör verklig skillnad om olyckan leder till en funktionsnedsättning som gör att du inte längre kan arbeta eller fungera som vanligt – då kan den ge en viktig ekonomisk trygghet.

Är du rätt försäkrad?

Tycker du försäkringar är krångliga och svåra att överblicka? För att göra det enklare har försäkringsbolaget Bliwa tagit fram en digital tjänst – Behovsguiden. När du svarat på frågorna i guiden får du reda på vilka försäkringar du har idag – både hos Bliwa och andra försäkringsbolag – och vilka du kan behöva utifrån just din livssituation. 

GÖR BEHOVSGUIDEN HÄR

Behovsguiden är kostnadsfri och tar cirka 5 minuter att göra.Källa: Bliwa försäkringar