Karriär

Får man spara semesterdagar?

2024/04/10

I Sverige får man spara semesterdagar för framtida användning enligt de riktlinjer som anges i semesterlagen. Denna möjlighet ger arbetstagare flexibilitet att planera sin semester över flera år, anpassa ledigheten efter personliga behov eller längre resor. Men hur många semesterdagar får man spara och när kan man ta ut dem? Här reder vi ut vad som gäller!

Hur många semesterdagar får man spara enligt semesterlagen?

Enligt semesterlagen kan sparade dagar, som överstiger tjugo per år, överföras till nästa semesterår. Det innebär att om du har 25 betalda semesterdagar under ett år, har du möjligheten att behålla upp till 5 av dessa dagar till följande semesterår. Du har flexibiliteten att bestämma hur många av dessa dagar du önskar spara, vare sig det är enstaka dagar eller hela fem. Det är dock viktigt att notera att endast de semesterdagar du får lön för kan sparas.

Det här gäller om du har kollektivavtal

Om du täcks av ett kollektivavtal och har mer än 25 semesterdagar per år, gäller specifika regler som ersätter eller kompletterar de vanliga reglerna för sparad semester. Du och din arbetsgivare kan även komma överens om att behålla de extra dagarna. Enligt kollektivavtalet bör de sparade dagarna användas i den ordning de sparades. Om du under samma år har sparat dagar både enligt de allmänna lagreglerna och enligt ditt kollektivavtal, ska de dagar som sparats enligt lag användas innan de som sparats enligt avtalet.

Så tar du ut sparade semesterdagar

Att spara semesterdagar till följande år ger dig möjlighet att njuta av längre sammanhängande ledighetsperioder när du väljer att utnyttja dem. Du kan också välja att ta ut sparade dagar vid olika tillfällen. Innan du använder dina sparade semesterdagar måste du dock se till att du har använt alla semesterdagar du har tillgodo för det aktuella året. Sparade dagar ska användas i den ordning de har intjänats, vilket innebär att de äldsta dagarna används först.

Om du avser att nyttja fler än fyra sparade semesterdagar rekommenderas det att detta sker under din huvudsemester, såvida inte du och din arbetsgivare kommer överens om något annat.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du utnyttjar sparade dagar som är upp till fem år gamla, senast det femte året. Du har inte rätt att begära att dessa dagar omvandlas till en ekonomisk ersättning. På samma sätt har arbetsgivaren inte rätt att ersätta dig med pengar istället för ledighet utan ditt godkännande.

Semesterlön

Numera beräknas semesterlönen för sparade dagar på samma sätt som för vanliga semesterdagar. Detta innebär att om du har intjänat dina sparade semesterdagar under en period då du arbetade heltid men sedan övergår till deltid när du använder dessa dagar, kommer din semesterlön att justeras nedåt motsvarande din nuvarande deltidstjänst. Samma princip gäller i motsatt situation; om du går från deltid till heltid kommer din semesterlön för de sparade dagarna att anpassas uppåt.

Ha en öppen dialog med din arbetsgivare

När du planerar att spara semesterdagar är det viktigt att du informerar din arbetsgivare om detta. Informera om hur många dagar du önskar spara så snart du har en överblick över dina tilldelade betalda semesterdagar för året. Ett lämpligt tillfälle för detta kan vara i samband med att du begär din huvudsemester.

Skulle du vilja ta ut dessa sparade dagar vid ett annat tillfälle än under din ordinarie semester, är det viktigt att du meddelar din arbetsgivare om detta minst två månader i förväg. Detta underlättar för båda parter att planera och anpassa sig efter omständigheterna.