Inspiration

Detta är lönerna för 15 olika titlar inom försäljning

2024/03/03

Lönebarometern presenteras varje år på uppdrag av Säljarnas riksförbund. Undersökningen genomfördes under januari 2024 och drygt 4 300 personer från helas Sverige deltog. Här hittar du listan med aktuella månadslöner för 15 titlar inom försäljning!

Stor variation mellan titlarna vad gäller rörlig lön

Årets Lönebarometer visar på stora löneskillnader mellan branscher, ålder och budgetstorlek jämfört med tidigare år. Detta beror troligen på att lågkonjunkturen nått olika långt i olika branscher samt hur enskilda företag och individer hanterat lågkonjunkturen mer eller mindre framgångsrikt.

Jämfört med föregående år visar undersökningen att det skett stora förändringar i den rörliga löneandelen, med både ökningar och minskningar. Vissa titlar, som till exempel säljassistenter, hade knappt 2 procent i rörlig lön. Detta att jämföra med snittet för alla titlar som låg på 12,4 procent. Omvänt har Account Manager en rörlig andel på 16 procent. Andelen rörlig lön för personer verksamma inom försäljning var i snitt 12,4 procent av den totala lönen.

Fasta lönernas utveckling

De fasta lönerna ligger i paritet med tidigare år och visar på en normal löneutveckling. Av de tillfrågade hade 38 procent ingen rörlig del utan endast fast lön.

TitelFast lön/månRörlig lön/månTotallön/mån
Account Manager43 687 kr8 466 kr52 153 kr
Affärsområdesansvarig 62 119 kr7 202 kr69 321 kr
Affärsutvecklare 52 446 kr7 135 kr59 580 kr
Besöksbokare 23 775 kr3 258 kr27 034 kr
Butikssäljare30 775 kr46 kr30 821 kr
Försäljningschef 62 695 kr9 862 kr72 558 kr
Försäljningsdirektör 88 553 kr20 870 kr109 424 kr
Försäljningsingenjör53 142 kr6 032 kr59 174 kr
Innesäljare 34 214 kr1 432 kr35 646 kr
Key Account Manager52 653 kr9 746 kr62 399 kr
Sales development rep (SDR) 31 558 kr2 517 kr34 074 kr
Säljare 42 656 kr6 491 kr49 147 kr
Säljassistent 33 466 kr57 kr33 523 kr
Teknisk säljare 51 802 kr3 421 kr55 223 kr
Utesäljare/Fältsäljare 42 783 kr4 446 kr47 229 kr

Undersökningen genomförs varje år Säljarnas riksförbund och datainsamling för årets Lönebarometer gjordes under januari 2024. Drygt 4 300 personer från hela Sverige har svarat. De representerade 34 olika titlar som Account Manager, affärsområdesansvarig, affärsutvecklare, besöksbokare, butikssäljare, försäljningschef, försäljningsdirektör, försäljningsingenjör, innesäljare, Key Account Manager, Sales Development Rep (SDR), säljare, säljassistent, teknisk säljare, utesäljare och fältsäljare och de är verksamma inom 25 olika branscher. Av respondenterna var 72 procent män och 28 procent kvinnor.