Förmåner

Detta är förmånerna som är populärast hos säljare 2024

2024/03/17

Baserat på årets Lönebarometer som vi varje år genomför presenterar vi här vilka som är de vanligaste löneförmånerna inom försäljning och vilka som står högst upp på säljarnas önskelista. Se om det stämmer med dig!

Lönebarometern presenteras varje år av oss på Säljarnas riksförbund. Undersökningen genomfördes under januari 2024 och drygt 4 300 personer från helas Sverige deltog. Bland annat fick de tillfrågade svara på vilka förmåner de har idag och vilka förmåner de tycker är viktigast och helst vill ha.

Vinstdelning, mobiltelefon eller friskvård? 

Ja, vilka är de mest önskade förmånerna bland personer som jobbar med försäljning? När det gäller förmåner som erbjuds, stämmer de väl överens med de som anses vara viktigast, men med ett noterbart undantag: vinstdelning. Det prioriterades högre än dess faktiska förekomst. Hela 22 procent önskade sig vinstdelning som förmån, men endast 10 procent hade tillgång till det. Vinstdelning, samt aktier och optioner i företaget, representerar en förmån som arbetsgivare kan erbjuda med en direkt koppling till företagets prestationer.

Mobiltelefon och bredband är förmåner som 85 procent har tillgång till, men bara 37 procent anser vara viktiga. Detta kan bero på att dessa ses mer som nödvändigheter för arbetet snarare än som faktiska förmåner. Och listan toppas av friskvård som den förmån som flest har tillgång till och som de också värdesätter mest. Här har du hela listan!

Topplista löneförmåner 2024
Har idagViktigast
1. Friskvård82%71%
2. Möjlighet till distansarbete84%63%
3. Bilförmån60%58%
4. Flextid64%56%
5. Liv-/pensionsförsäkring42%45%
6. Extra semesterdagar45%42%
7. Mobiltelefon/bredband85%37%
8. Hälso- och sjukvårdsförmåner34%30%
9. Vinstdelning10%22%
10. Budget för kompetensutveckling11%17%
11. Aktier/optioner i företaget8%11%
11. Övertidsersättning/kompledighet8%11%
12. Utfyllnad av föräldrapenning13%9%
13. Subventionerade måltider14%6%
14. Utfyllnad av sjukpenning9%5%
15. Hushållsnära tjänster4%2%

Om Lönebarometern
Datainsamlingen för årets Lönebarometer gjordes under januari 2024. Drygt 4 300 personer från hela Sverige har svarat. De representerade 34 olika titlar som Account Manager, affärsområdesansvarig, affärsutvecklare, besöksbokare, butikssäljare, försäljningschef, försäljningsdirektör, försäljningsingenjör, innesäljare, Key Account Manager, Sales Development Rep (SDR), säljare, säljassistent, teknisk säljare, utesäljare och fältsäljare och de är verksamma inom 25 olika branscher. Av respondenterna var 72 procent män och 28 procent kvinnor.

Läs mer:
Skatteverket – förmåner, motion och friskvård

Ta del av Lönebarometern 2024 genom att bli medlem.