Försäljning

Det är klart att kvalitet är bättre än kvantitet, eller?

2017/05/03 • Ken Skoog

Ken Skoog, affärsrådgivare och headhunter med en lång erfarenhet av att hjälpa företag och människor att nå tillväxt och utveckling.

”Jag jobbar hellre med kvalitet, det är bättre än kvantitet”

Detta är en mening jag ofta hör när jag är ute och föreläser och coachar. Det finns dock två problem som jag vill reflektera kring. Det första problemet ligger i vad kvalitet faktiskt är. Vi vet ju alla vad vi menar med kvalitet, eller gör vi det? Vad är kvalité för en säljare, ett företag eller för dig? Det andra problemet är att begreppen kvantitet och kvalitet instinktivt sätts i motsats till varandra, behöver det alltid vara så?

Vad är då kvalitet? Läser man diverse definitioner så används olika sätt att beskriva kvalitet. Den minsta gemensamma nämnaren verkar dock vara att kvalité är likvärdigt med värdet ett objekt, ett subjekt eller en aktivitet har och att det är mätbart. Så vem bestämmer då detta värde? Vem säger om kaffekoppen är bra, om din säljprocess är bra, eller om du tillför värde?

Tar vi ett exempel från min gamla bransch rekrytering så är en del av en kvalitativ leverans att kunden faktiskt fick ”rätt” kandidat. Detta räcker dock ofta inte. Det finns fler kvalitativa delar att ta hänsyn till så som hur konsulten har kommunicerat med kund i processen, hur duktig konsult har varit på rådgivning kopplat till rekryteringen eller förstås hur lång tid processen har tagit. Från kandidatperspektiv så handlar det inte heller bara om du fått jobbet eller inte utan hur du upplevt processen. I slutändan handlar det om huruvida konsulten har nått eller överträffat kundens och kandidatens förväntningar, inte bara på ett område utan på flera.

Hur vet vi då vad kvalitet är och vem avgör detta. Det är förstås kunden som avgör vad som är kvalitet och om vi vill leverera kvalitet som vi säger så måste vi faktiskt ta reda på vad kunden anser vara kvalitet, inte gissa. Jag kommer alltså återigen tillbaka till ”fråga!”. Vi måste fråga kunden!

Ett privat exempel, jag gjorde nyligen en renovering i mitt hus. Ni som läst tidigare blogg vet att jag inte gjorde denna själv eftersom tummen fortfarande sitter mitt i handen. Renoveringen blev klar i tid och resultatet är jag nöjd med i form av bygge och utseende. Problemet är en process med missförstånd och låg kvalitet vad gäller att ge mig information och faktiskt skapa trygghet för mig som köpare. Detta har inneburit en hel del frustration, tidsspillan och oro. Inga bra parametrar för återköp.

Vill du arbeta med kvalitet, fråga kunden som säljare vad de värdesätter. Kommunicera kring förväntansgrad och var tydlig med vad du kan leverera och vad du inte kan leverera. Sätt mål för din kvalité och följ sedan upp på alla dessa mål. Kvalitet kan faktiskt mätas, det är inte bara ord.

Sedan har detta med att instinktivt sätta orden kvantitet och kvalitet i motsats till varandra. Då kvantitet betyder mängd, storhet så kan det förstås just instinktivt upplevas som motsägelsefullt till kvalitet. Dock tror jag att många ibland sätter likhetstecken mellan kvantitet och ”för mycket”. Här vill jag vara tydlig, ”för mycket” drabbar förstås kvalitén. Vi ska göra rätt saker men också i rätt mängd. Använd framförallt inte ordet kvalitet som en ursäkt för att göra för lite.

Jag läste en väldigt kvalitativ text av Sara Larsen, ni har kanske läst den, om hur du på ett kvalitativt sätt får till möten med hjälp av LinkedIn. Otroligt bra text, och se rubriken ”5 bra steg som skapar 6-8 B2B besök i veckan”. Kvalitet och kvantitet i en härlig symbios.

För att vara tydlig. Arbeta med kvalitet, definiera vad kvalitet är för dig och din organisation och sätt sedan mått du vill uppnå och arbeta mot dem. Gör sedan aktiviteter i rätt kvantitet så att du når dina mål och levererar med hög kvalitet. Gör däremot inte för mycket så det påverkar din kvalitet. Kvalitet och kvantitet behöver absolut inte vara motpoler. Det går ofta att ha två tankar i huvudet samtidigt.