Lön

Är föräldraledighet semestergrundande?

2024/04/24

Föräldraledighet är semesterlönegrundande, vilket innebär att du under vissa perioder av din föräldraledighet fortsätter att tjäna semesterdagar. Detta är en viktig aspekt att tänka på när du planerar din tid hemma med ditt barn. Här utforskar vi hur det fungerar i praktiken!

Att tjäna in semester under föräldraledighet

Enligt Semesterlagen tjänar du in semester under de första 120 dagarna av din föräldraledighet, vilket motsvarar ungefär fyra månader. Om du har rätt till 25 semesterdagar per år innebär det att du tjänar in nio betalda semesterdagar under denna period. Om du är berättigad till 30 semesterdagar per år, innebär det att du tjänar 10 betalda semesterdagar. Syftet med dessa tjänade dagar är att ge dig en grund för betald semester när du återupptar ditt arbete. De övriga semesterdagarna kan du fortfarande utnyttja, men de kommer inte att vara betalda.

Det här gäller om du är ensamstående

Om du är ensamstående förälder har du enligt lag rätt att tjäna semesterdagar under en förlängd period av 180 dagar under din föräldraledighet, i jämförelse med de standardmässiga 120 dagarna. Detta ger extra stöd och flexibilitet under denna viktiga fas.

Om du omfattas av kollektivavtal

Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas regler som skiljer sig från de som står i semesterlagen. Det är dock viktigt att notera att semesterlagens regler fungerar som minimistandarder, så villkoren i ett kollektivavtal får inte erbjuda mindre förmånliga villkor än de som anges i lagen.

Riktlinjer för att kombinera föräldraledighet med sommarsemester

Du har möjlighet att kombinera semester och föräldraledighet under sommaren, men det är viktigt att du ansöker om detta i god tid. Kontrollera vad som anges i ditt lokala kollektivavtal för att vara säker på rättigheter och skyldigheter.

Genom att anmäla din föräldraledighet i tid garanteras du normalt sett rätten till den önskade förläggningen, eftersom chefen normalt inte kan avslå en välgrundad begäran. Det är dock viktigt att komma ihåg att semesterreglerna skiljer sig från föräldraledighetslagen och att semestern inte alltid kan läggas precis som du önskar eller direkt i anslutning till din föräldraledighet.

Är arbetsgivaren skyldig att bevilja semester under föräldraledighet?

Arbetsgivare är inte automatiskt skyldiga att bevilja semester för medarbetare som är föräldralediga. Om en anställd, som redan är föräldraledig, önskar ta ut semester, innebär det praktiskt sett ett avbrott i föräldraledigheten för att istället nyttja semesterdagar. Den anställda bör meddela detta önskemål minst en månad i förväg inför den avsedda semesterperioden.