Chat with us, powered by LiveChat Milersättning och bilersättning för privat bil till och från jobbet - Säljarnas
HemAnställning & trygghetMilersättning och bilersättning för privat bil till och från jobbet

Milersättning och bilersättning för privat bil till och från jobbet

Det är inom försäljningsyrket mycket vanligt att man använder bil för att ta sig till olika kunder och potentiella kunder hos företaget. Detta kräver naturligtvis ett körkort men i många fall även egen bil. i andra fall har man tillgång till bil via sin arbetsgivare men oavsett situation där just du arbetar inom försäljning måste man som säljare ofta hantera detta med milersättning och bilersättning.

Att se till att man får rätt milersättning eller bilersättning för just sin tjänst är av högsta vikt av ett par orsaker. Först och främst påverkar den vilken lön du faktiskt kan ta ut i slutet av månaden. Att inte få en korrekt milersättning eller bilersättning kan helt enkelt avsevärt påverka din situation.

Nedan hittar du bra information och får en god överblick över vad som gäller för detta och som kan hjälpa dig att räkna ut om du har rätt milersättning eller bilersättning i tjänsten eller ej. Informationen baseras på såväl förmånsbil som egen bil du använder i ditt yrke som säljare.

Skattefri bilersättning

Egen bil: 18,50 kr/mil
Förmånsbil: dieselolja 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

Resor till och från arbetet

Reser du till och från arbetet med bilen har du rätt till skatteavdrag om du vinner mer än två timmars tid per dag.

Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna om

  • avståndet är minst fem kilometer
  • du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt
  • det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer.

Avdraget är 18,50 kronor per mil.

Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som är högre än 10 000 kronor (inkomståret 2012).

Egen bil i tjänsten

Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för arbetsresor för de dagar som du har använt bilen i tjänsten.

Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.

Har du fått en lägre ersättning än 18,50 kronor, ska du ta upp ersättningen i deklarationen. Du drar sedan av dina utgifter för tjänsteresor med 18,50 kronor per mil.

Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du rätt till avdrag med 18,50 kronor per mil.

Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat. Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift får du dra av dessa kostnader. Om du använt egen bil för tjänsteresorna får du dessutom dra av dina utgifter för trängselskatt.

Om du har haft andra utgifter för resor får du göra avdrag med dina verkliga kostnader.

Skattereglerna är inte skrivna för de som har bilen som arbetsredskap. Eftersom det är fråga om kostnader för intäkternas förvär­vande borde ju ersättningen inte beskattas alls. Men hur det borde och skulle vara är en sak, hur det faktiskt är en annan.

Bilen som arbetsredskap

Att arbeta som säljare är väldigt roligt men också utmanade på många sätt. Många säljare vittnar dock om att det just är bil som arbetsredskap som utöver kundkontakter gör att man älskar sitt yrke. Det ger helt enkelt en frihetskänsla som är svår att slå.

Att få rätt milersättning eller bilersättning är dock mycket viktigt för att man skall fortsätta se på yrket och friheten på ett bra sätt. Då det dessutom påverkar ens lön på ett negativt sätt om man inte får det är självklart ytterligare en faktor som är viktig att komma ihåg.

Genom att på ett tydligt och smart sätt skaffa sig en överblick över dessa saker kan man se till att milersättning och bilersättning är korrekt och uppdaterad och att man därmed optimerar sitt arbete och den lön man får ut på bästa sätt i alla lägen.